Rockland畅销品,2022年价格表(三)

 

Rockland成立于1962年,是一家老牌抗体原产企业,其位于美国费城郊区的农场保有近20种实验动物,全部按美国农业部实验动物规范饲养和操作,是近20年来美国少数几家成功的大型实验动物商业基地。其产品通过贴牌委托生产,国际代理商和直销等方式行销全球。其中最著名的是全线二抗产品,以全面,价格合理为特色。Rockland也加大了在一抗方面的投资力度,新生物分子的抗体数量每年都大幅增长,而这又是以其强大的重组蛋白表达能力为基础的。

 

美国Rockland公司为生命科学领域提供丰富的、高质量的抗体,包括载脂蛋白、细胞周期/凋亡、细胞因子、细胞信号蛋白、酶类、细胞外基质、转录因子(NFkB)和泛素(Ubiquitin)等识别抗体,应用范围包括Western blot、免疫组化、免疫荧光和ELISA等。另外,Rockland也生产特别齐全的二抗,包括纯化、生物素、HRP/ALP、荧光标记二抗,应用十分广泛。

 

Rockland

 

货号 厂家 产品名称 规格 2022年报价
214-A01-118 Rockland Anti-PANCREATIC ISLET LYSATE (Porcine Pancreas) (DOG) Antibody 500ug 6384
215-4102 Rockland Anti-TURKEY IgG (H&L) (RABBIT) Antibody 50mg 6370
215-4202 Rockland Anti-TURKEY IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 4004
215-4302 Rockland Anti-TURKEY IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4004
216-1102 Rockland Anti-DONKEY IgG (H&L) (GOAT) Antibody 50mg 3094
216-1103 Rockland Anti-DONKEY IgG F(c) (GOAT) Antibody 50mg 3682
216-1202 Rockland Anti-DONKEY IgG (H&L) (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3108
216-1203 Rockland Anti-DONKEY IgG F(c) (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3710
216-4102 Rockland Anti-DONKEY IgG (H&L) (RABBIT) Antibody 50mg 3234
216-4202 Rockland Anti-DONKEY IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3108
216-4302 Rockland Anti-DONKEY IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 3108
219-101-002 Rockland Anti-ARMENIAN HAMSTER IgG (H&L) (GOAT) Antibody 50mg 3094
301-4102 Rockland F(ab')2 Anti-BOVINE IgG (H&L) (RABBIT) Antibody 20mg 3262
301-4104 Rockland F(ab')2 Anti-BOVINE IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody 20mg 3262
301-4202 Rockland F(ab')2 Anti-BOVINE IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
301-4204 Rockland F(ab')2 Anti-BOVINE IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
301-4304 Rockland F(ab')2 Anti-BOVINE IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
302-4102 Rockland F(ab')2 Anti-CAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody 20mg 3164
302-4104 Rockland F(ab')2 Anti-CAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody 20mg 3164
302-4204 Rockland F(ab')2 Anti-CAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
302-4302 Rockland F(ab')2 Anti-CAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
302-4304 Rockland F(ab')2 Anti-CAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
303-4102 Rockland F(ab')2 Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody 20mg 3164
303-4104 Rockland F(ab')2 Anti-CHICKEN IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody 20mg 3164
303-4202 Rockland F(ab')2 Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
303-4204 Rockland F(ab')2 Anti-CHICKEN IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
303-4302 Rockland F(ab')2 Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
303-4304 Rockland F(ab')2 Anti-CHICKEN IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
304-4104 Rockland F(ab')2 Anti-DOG IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody 20mg 3164
304-4202 Rockland F(ab')2 Anti-DOG IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
304-4204 Rockland F(ab')2 Anti-DOG IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
304-4302 Rockland F(ab')2 Anti-DOG IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
304-4304 Rockland F(ab')2 Anti-DOG IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
305-4102 Rockland F(ab')2 Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody 20mg 3164
305-4104 Rockland F(ab')2 Anti-GOAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody 20mg 3164
305-4202 Rockland F(ab')2 Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
305-4302 Rockland F(ab')2 Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
305-4304 Rockland F(ab')2 Anti-GOAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
306-4102 Rockland F(ab')2 Anti-GUINEA PIG IgG (H&L) (RABBIT) Antibody 20mg 3164
306-4104 Rockland F(ab')2 Anti-GUINEA PIG IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody 20mg 3164
306-4202 Rockland F(ab')2 Anti-GUINEA PIG IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
306-4204 Rockland F(ab')2 Anti-GUINEA PIG IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
306-4302 Rockland F(ab')2 Anti-GUINEA PIG IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
306-4304 Rockland F(ab')2 Anti-GUINEA PIG IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
307-4102 Rockland F(ab')2 Anti-GOLDEN SYRIAN HAMSTER IgG (H&L) (RABBIT) Antibody 20mg 3164
307-4202 Rockland F(ab')2 Anti-GOLDEN SYRIAN HAMSTER IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
307-4302 Rockland F(ab')2 Anti-GOLDEN SYRIAN HAMSTER IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
308-1102 Rockland F(ab')2 Anti-HORSE IgG (H&L) (GOAT) Antibody 20mg 3290
308-1202 Rockland F(ab')2 Anti-HORSE IgG (H&L) (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3734.5
308-1302 Rockland F(ab')2 Anti-HORSE IgG (H&L) (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4165
308-4102 Rockland F(ab')2 Anti-HORSE IgG (H&L) (RABBIT) Antibody 20mg 3164
308-4202 Rockland F(ab')2 Anti-HORSE IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
308-4204 Rockland F(ab')2 Anti-HORSE IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
308-4302 Rockland F(ab')2 Anti-HORSE IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
308-4304 Rockland F(ab')2 Anti-HORSE IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
309-1202 Rockland F(ab')2 Anti-HUMAN IgG (H&L) (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3300.5
309-1302 Rockland F(ab')2 Anti-HUMAN IgG (H&L) (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 3300.5
309-4102 Rockland F(ab')2 Anti-HUMAN IgG (RABBIT) Antibody 20mg 3108
309-4202 Rockland F(ab')2 Anti-HUMAN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3185
309-4302 Rockland F(ab')2 Anti-HUMAN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 3185
310-1102 Rockland F(ab')2 Anti-MOUSE IgG (H&L) (GOAT) Antibody 20mg 3290
310-1202 Rockland F(ab')2 Anti-MOUSE IgG (H&L) (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3734.5
310-1302 Rockland F(ab')2 Anti-MOUSE IgG (H&L) (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
310-4102 Rockland F(ab')2 Anti-MOUSE IgG (H&L) (RABBIT) Antibody 20mg 3164
310-4104 Rockland F(ab')2 Anti-MOUSE IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody 20mg 3164
310-4202 Rockland F(ab')2 Anti-MOUSE IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
310-4204 Rockland F(ab')2 Anti-MOUSE IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
310-4302 Rockland F(ab')2 Anti-MOUSE IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
310-4304 Rockland F(ab')2 Anti-MOUSE IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
311-1102 Rockland F(ab')2 Anti-RABBIT IgG (H&L) (GOAT) Antibody 20mg 3290
311-1104 Rockland F(ab')2 Anti-RABBIT IgG F(ab')2 (GOAT) Antibody 20mg 3290
311-1204 Rockland F(ab')2 Anti-RABBIT IgG F(ab')2 (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3734.5
312-1202 Rockland F(ab')2 Anti-RAT IgG (H&L) (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3734.5
312-1302 Rockland F(ab')2 Anti-RAT IgG (H&L) (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4165
312-4102 Rockland F(ab')2 Anti-RAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody 20mg 3164
312-4104 Rockland F(ab')2 Anti-RAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody 20mg 3164
312-4202 Rockland F(ab')2 Anti-RAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
312-4204 Rockland F(ab')2 Anti-RAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
312-4302 Rockland F(ab')2 Anti-RAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
312-4304 Rockland F(ab')2 Anti-RAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
313-4102 Rockland F(ab')2 Anti-SHEEP IgG (H&L) (RABBIT) Antibody 20mg 3262
313-4104 Rockland F(ab')2 Anti-SHEEP IgG Fab'2 (RABBIT) Antibody 20mg 3164
313-4202 Rockland F(ab')2 Anti-SHEEP IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
313-4204 Rockland F(ab')2 Anti-SHEEP IgG Fab'2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3591
313-4302 Rockland F(ab')2 Anti-SHEEP IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
313-4304 Rockland F(ab')2 Anti-SHEEP IgG Fab'2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 20mg 4109
314-4102 Rockland F(ab')2 Anti-SWINE IgG (H&L) (RABBIT) Antibody 20mg 3164
314-4202 Rockland F(ab')2 Anti-SWINE IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 20mg 3185
400-001-GY3 Rockland Humanized Recombinant Anti-Human HER2 Fab fragment Antibody 50ug 6272
400-001-MG2 Rockland Anti-DIG (VHH) Single Domain Antibody 50ug 5586
400-001-MG3 Rockland Anti-DIG (VHH) Single Domain Antibody 50ug 5586
400-001-MR7 Rockland Anti-GST (VHH) Single Domain Antibody 50ug 5474
400-001-MS3 Rockland Anti-RFP (VHH) Single Domain Antibody 50ug 5474
400-001-MT1 Rockland Humanized Recombinant Anti-Human CTLA4 Fab fragment Antibody 50ug 6076
400-001-MT2 Rockland Humanized Recombinant Anti-Human CD20 Fab fragment Antibody 50ug 6076
400-001-MT3 Rockland Humanized Recombinant Anti-Human TNFα Fab fragment Antibody 50ug 6076
400-001-MT4 Rockland Humanized Recombinant Anti-Human VEGF Fab fragment Antibody 50ug 6076
400-001-MT5 Rockland Humanized Recombinant Anti-Human VEGF RTH258 scFv Antibody 50ug 6076
400-301-MR2 Rockland Recombinant scFv fragment Anti-Human CD45 (Mouse) Antibody 100ug 3934
500-301-262 Rockland Anti-PhosphoTyrosine (Ascites) (MOUSE) Monoclonal Antibody 100uL 5586
500-301-263 Rockland Anti-PhosphoThreonine (pT) Monoclonal Antibody 100uL 5586
500-301-875 Rockland Anti-MTBP (Ascites) (MOUSE) Monoclonal Antibody 100uL 5586
500-301-975 Rockland Anti-H5 Hemagglutinin of A/Vietnam/1203/04 Influenza Virus (VN04-2) Ascites (MOUSE) Monoclonal Antibody 100uL 5586
500-301-976 Rockland Anti-H5 Hemagglutinin of A/Vietnam/1203/04 Influenza Virus (VN04-8) Ascites (MOUSE) Monoclonal Antibody 100uL 5586
500-301-977 Rockland Anti-H5 Hemagglutinin of A/Vietnam/1203/04 Influenza Virus (VN04-9) Ascites (MOUSE) Monoclonal Antibody 100uL 5586
500-301-978 Rockland Anti-H5 Hemagglutinin of A/Vietnam/1203/04 Influenza Virus (VN04-10) Ascites (MOUSE) Monoclonal Antibody 100uL 5586
500-301-979 Rockland Anti-H5 Hemagglutinin of A/Vietnam/1203/04 Influenza Virus (VN04-13) Ascites (MOUSE) Monoclonal Antibody 100uL 5586
500-301-980 Rockland Anti-H5 Hemagglutinin of A/Vietnam/1203/04 Influenza Virus (VN04-16) Ascites M (MOUSE) Monoclonal Antibody 100uL 5586
500-301-E56 Rockland Anti-Alpha Synuclein (Mouse) Antibody 100uL 5754
500-301-F86 Rockland Anti-KDEL Receptor (MOUSE) Monoclonal Antibody 100ug 5446
500-301-U96 Rockland Anti-hSNF2H (MOUSE) Monoclonal Antibody 100uL 5586
500-301-U97 Rockland Anti-hRSF1 (MOUSE) Monoclonal Antibody 100uL 5586
600-100-096 Rockland Anti-FLUORESCEIN (GOAT) Antibody Rhodamine Conjugated A 1mg 7014
600-100-098 Rockland Anti-BIOTIN (GOAT) Antibody Rhodamine Conjugated 1mg 6860
600-100-200 Rockland Anti-GST (GOAT) Antibody Rhodamine Conjugated 1mg 7938
600-100-215 Rockland Anti-GFP (GOAT) Antibody Rhodamine Conjugated Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins 1mg 6804
600-100-387 Rockland Anti-R-PHYCOERYTHRIN (GOAT) Antibody Rhodamine Conjugated 1mg 6594
600-101-096 Rockland Anti-Fluorescein (GOAT) Antibody 1mg 6468
600-101-096S Rockland Anti-Fluorescein (GOAT) Antibody 25uL 1386
600-101-098 Rockland Anti-BIOTIN (GOAT) Antibody 1mg 6384
600-101-109 Rockland Anti-APOLIPOPROTEIN A-I (GOAT) Antibody 1mg 15428
600-101-110 Rockland Anti-APOLIPOPROTEIN A-II (GOAT) Antibody 1mg 15428
600-101-111 Rockland Anti-APOLIPOPROTEIN B (GOAT) Antibody 1mg 15428
600-101-112 Rockland Anti-APOLIPOPROTEIN C-I (GOAT) Antibody 1mg 15428
600-101-113 Rockland Anti-APOLIPOPROTEIN C-II (GOAT) Antibody 1mg 15428
600-101-114 Rockland Anti-APOLIPOPROTEIN C-III (GOAT) Antibody 1mg 15428
600-101-196 Rockland Anti-Apolipoprotein A-I (GOAT) Antibody 1mg 15428
600-101-197 Rockland Anti-APOLIPOPROTEIN E (GOAT) Antibody 500ug 6272
600-101-198 Rockland Anti-APOLIPOPROTEIN J (GOAT) Antibody 500ug 6272
600-101-200 Rockland Anti-GST (GOAT) Antibody 1mg 6622
600-101-200S Rockland Anti-GST (GOAT) Antibody 25uL 1386
600-101-215 Rockland Anti-GFP (GOAT) Antibody 1mg 6510
600-101-215M Rockland Anti-GFP (GOAT) Antibody 100ug 4802
600-101-215S Rockland Anti-GFP (GOAT) Antibody 25uL 1386
600-101-282 Rockland Anti-p33 ING1 (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-283 Rockland Anti-p47 ING3 (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-284 Rockland Anti-p29 ING4 (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-285 Rockland Anti-p28 ING5 (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-287 Rockland Anti-AP2A (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-288 Rockland Anti-IDN3 (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-289 Rockland Anti-AP1G1 (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-290 Rockland Anti-AP3D1 (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-291 Rockland Anti-HR23A (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-292 Rockland Anti-RING1B (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-293 Rockland Anti-ARTEMIS (DCLRE1C DNA cross-link repair 1C) [GOAT] Antibody 100ug 5586
600-101-295 Rockland Anti-POLK (DNA polymerase kappa) (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-342 Rockland Anti-UBC13 [GOAT] Antibody 100ug 5586
600-101-387 Rockland Anti-R-PHYCOERYTHRIN (GOAT) Antibody 1mg 6622
600-101-391 Rockland Anti-HR23B (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-392 Rockland Anti-BMI1 (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-BM5 Rockland Anti-gp120 (GOAT) Antibody 100ug 5754
600-101-D16 Rockland Anti-ChAT (Choline Acetyltransferase) (Goat) Antibody 100uL 5754
600-101-G79 Rockland Anti-Avian Influenza Hemagglutinin 4 (Goat) Antibody 100ug 5754
600-101-GU8 Rockland Anti-PDL1 (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-GU8S Rockland Anti-PDL1 (GOAT) Antibody 25uL 1386
600-101-HB2 Rockland Anti-VDAC/Porin (GOAT) Antibody 100ug 5488
600-101-HB2S Rockland Anti-VDAC/Porin (GOAT) Antibody 25uL 1386
600-101-HB4 Rockland Anti-P38 (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-HB4S Rockland Anti-P38 (GOAT) Antibody 25uL 1386
600-101-HB6 Rockland Anti-Aldh1l1 (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-HB6S Rockland Anti-Aldh1l1 (GOAT) Antibody 25ug 1386
600-101-MH4 Rockland Anti-Mash1/Ascl1 (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-MH4S Rockland Anti-Mash1/Ascl1 (GOAT) Antibody 25uL 1386
600-101-MH5 Rockland Anti-GRK2 (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-MH5S Rockland Anti-GRK2 (GOAT) Antibody 25uL 1386
600-101-MH8 Rockland Anti-Doublecortin (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-MH8S Rockland Anti-Doublecortin (GOAT) Antibody 25ug 1386
600-101-MJ0 Rockland Anti-Brn3b (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-MJ0S Rockland Anti-Brn3b (GOAT) Antibody 25uL 1386
600-101-ML2 Rockland Anti-PI3 Kinase p55 gamma (PIK3R3) (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-ML2S Rockland Anti-PI3 Kinase p55 gamma (PIK3R3) (GOAT) Antibody 25uL 1386
600-101-ML6 Rockland Anti-EEF1A2 (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-ML6S Rockland Anti-EEF1A2 (GOAT) Antibody 25uL 1386
600-101-ML7 Rockland Anti-EIF2A (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-ML7S Rockland Anti-EIF2A (GOAT) Antibody 25uL 1386
600-101-ML8 Rockland Anti-BMAL1 (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-ML8S Rockland Anti-BMAL1 (GOAT) Antibody 25uL 1386
600-101-MN3 Rockland Anti-Eaat2 (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-MN3S Rockland Anti-Eaat2 (GOAT) Antibody 25uL 1386
600-101-MN4 Rockland Anti-Collagen Type IV (GOAT) Antibody 100ug 5698
600-101-MN7 Rockland Anti-NEUROD1 (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-MN7S Rockland Anti-NEUROD1 (GOAT) Antibody 25uL 1386
600-101-MP7 Rockland Anti-S Opsin (Goat) Antibody 100ug 5586
600-101-MP7S Rockland Anti-S Opsin (Goat) Antibody 25uL 1386
600-101-MR6 Rockland Anti-hCG Alpha (GOAT) Antibody 100ug 5586
600-101-MR6S Rockland Anti-hCG Alpha (GOAT) Antibody 25uL 1386
600-101-Z07 Rockland Anti-Avian Influenza Hemagglutinin 1 (GOAT) Antibody 100ug 5754
600-101-Z08 Rockland Anti-Avian Influenza Hemagglutinin 2 (GOAT) Antibody 100ug 5754
600-101-Z09 Rockland Anti-Avian Influenza Hemagglutinin 3 (GOAT) Antibody 100ug 5754
600-102-098 Rockland Anti-BIOTIN (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 1mg 7014
600-102-200 Rockland Anti-GST (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 1mg 7938
600-102-215 Rockland Anti-GFP (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins 1mg 7168
600-102-387 Rockland Anti-R-PHYCOERYTHRIN (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 1mg 6986
600-103-096 Rockland Anti-FLUORESCEIN (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 1mg 7168
600-103-098 Rockland Anti-BIOTIN (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 1mg 7014
600-103-200 Rockland Anti-GST (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 1mg 7938
600-103-215 Rockland Anti-GFP (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 1mg 6874
600-103-387 Rockland Anti-R-PHYCOERYTHRIN (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 1mg 6986
600-105-096 Rockland Anti-FLUORESCEIN (GOAT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 8246
600-105-098 Rockland Anti-BIOTIN (GOAT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 8190
600-105-200 Rockland Anti-GST (GOAT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 8190
600-105-215 Rockland Anti-GFP (GOAT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 8554
600-105-387 Rockland Anti-R-PHYCOERYTHRIN (GOAT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 8162
600-106-096 Rockland Anti-FLUORESCEIN (GOAT) Antibody Biotin Conjugated 1mg 7168
600-106-200 Rockland Anti-GST (GOAT) Antibody Biotin Conjugated 1mg 7938
600-106-215 Rockland Anti-GFP (GOAT) Antibody Biotin Conjugated 1mg 6874
600-106-387 Rockland Anti-R-PHYCOERYTHRIN (GOAT) Antibody Biotin Conjugated 1mg 6986
600-108-098 Rockland Anti-BIOTIN (GOAT) Antibody Phycoerythrin Conjugated 1mL 7014
600-109-096 Rockland Anti-FLUORESCEIN (GOAT) Antibody Texas Red™ Conjugated 1mg 7168
600-109-098 Rockland Anti-BIOTIN (GOAT) Antibody Texas Red™ Conjugated 1mg 7014
600-109-200 Rockland Anti-GST (GOAT) Antibody Texas Red™ Conjugated 1mg 7938
600-109-215 Rockland Anti-GFP (GOAT) Antibody Texas Red™ Conjugated Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins 1mg 7000
600-109-387 Rockland Anti-R-PHYCOERYTHRIN (GOAT) Antibody Texas Red™ Conjugated 1mg 7014
600-141-096 Rockland Anti-FLUORESCEIN (GOAT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated 100ug 5460
600-141-098 Rockland Anti-BIOTIN (GOAT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated 100ug 5460
600-141-200 Rockland Anti-GST (GOAT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated 100ug 5460
600-141-215 Rockland Anti-GFP (GOAT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins 100ug 5558
600-142-096 Rockland Anti-FLUORESCEIN (GOAT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated 100ug 5460
600-142-098 Rockland Anti-BIOTIN (GOAT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated 100ug 5460
600-142-200 Rockland Anti-GST (GOAT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated 100ug 5460
600-142-215 Rockland Anti-GFP (GOAT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins 100ug 5558
600-143-096 Rockland Anti-FLUORESCEIN (GOAT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated 100ug 5460
600-143-098 Rockland Anti-BIOTIN (GOAT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated 100ug 5460
600-143-200 Rockland Anti-GST (GOAT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated 100ug 5460
600-143-215 Rockland Anti-GFP (GOAT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins 100ug 5558
600-144-096 Rockland Anti-FLUORESCEIN (GOAT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated 100ug 5460
600-144-098 Rockland Anti-BIOTIN (GOAT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated 100ug 5460
600-144-200 Rockland Anti-GST (GOAT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated 100ug 5460
600-144-215 Rockland Anti-GFP (GOAT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins 100ug 5558
600-145-096 Rockland Anti-FLUORESCEIN (GOAT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated 100ug 5460
600-145-098 Rockland Anti-BIOTIN (GOAT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated 100ug 5460
600-145-200 Rockland Anti-GST (GOAT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated 100ug 5460
600-145-215 Rockland Anti-GFP (GOAT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins 100ug 5558
600-146-096 Rockland Anti-FLUORESCEIN (GOAT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated 100ug 5460
600-146-098 Rockland Anti-BIOTIN (GOAT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated 100ug 5460
600-146-200 Rockland Anti-GST (GOAT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated 100ug 5460
600-146-215 Rockland Anti-GFP (GOAT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins 100ug 5558
600-301-215 Rockland Anti-GFP (MOUSE) Monoclonal Antibody 1mg 8638
600-301-215M Rockland Anti-GFP (MOUSE) Monoclonal Antibody 100ug 4802
600-301-215S Rockland Anti-GFP (MOUSE) Monoclonal Antibody 25uL 1386
600-301-G94 Rockland Anti-DC-SIGN (MOUSE) Monoclonal Antibody 100ug 5754
600-302-215 Rockland Anti-GFP (MOUSE) Monoclonal Antibody Fluorescein Conjugated 1mg 9632
600-303-215 Rockland Anti-GFP (MOUSE) Monoclonal Antibody Peroxidase Conjugate 1mg 9632
600-305-215 Rockland Anti-GFP (MOUSE) Monoclonal Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 11564
600-306-215 Rockland Anti-GFP (MOUSE) Monoclonal Antibody Biotin Conjugated 1mg 9632
600-309-215 Rockland Anti-GFP (MOUSE) Monoclonal Antibody Texas Red™ Conjugated 1mg 9632
600-400-098 Rockland Anti-BIOTIN (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 100uL 5040
600-400-200 Rockland Anti-GST (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 100ug 5460
600-400-466 Rockland Anti-KLH (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 100uL 5460
600-401-033 Rockland Anti-HUMAN SERUM ALBUMIN (RABBIT) Antibody 1mg 15428
600-401-034 Rockland Anti-HUMAN TRANSFERRIN (RABBIT) Antibody 1mg 15428
600-401-098 Rockland Anti-BIOTIN (RABBIT) Antibody 100ug 3500
600-401-103-0.1 Rockland Anti-Collagen Type I (RABBIT) Antibody 100ug 5698
600-401-103-0.5 Rockland Anti-Collagen Type I (RABBIT) Antibody 500ug 11242
600-401-103S Rockland Anti-Collagen Type I (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-104-0.1 Rockland Anti-Collagen Type II (RABBIT) Antibody 100ug 5698
600-401-104-0.5 Rockland Anti-Collagen Type II (RABBIT) Antibody 500ug 11242
600-401-104S Rockland Anti-Collagen Type II (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-105-0.1 Rockland Anti-Collagen Type III (RABBIT) Antibody 100ug 5698
600-401-105-0.5 Rockland Anti-Collagen Type III (RABBIT) Antibody 500ug 11242
600-401-105S Rockland Anti-Collagen Type III (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-106-0.1 Rockland Anti-Collagen Type IV (RABBIT) Antibody 100ug 5698
600-401-106-0.5 Rockland Anti-Collagen Type IV (RABBIT) Antibody 500ug 11242
600-401-106S Rockland Anti-Collagen Type IV (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-107-0.1 Rockland Anti-Collagen Type V (RABBIT) Antibody 100ug 5698
600-401-107-0.5 Rockland Anti-Collagen Type V (RABBIT) Antibody 500ug 11242
600-401-107S Rockland Anti-Collagen Type V (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-108-0.1 Rockland Anti-Collagen Type VI (RABBIT) Antibody 100ug 5698
600-401-108-0.5 Rockland Anti-Collagen Type VI (RABBIT) Antibody 500ug 11242
600-401-108S Rockland Anti-Collagen Type VI (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-116-0.1 Rockland Anti-Laminin (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-116-0.5 Rockland Anti-Laminin (RABBIT) Antibody 500ug 11102
600-401-117-0.1 Rockland Anti-Fibronectin (Human) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-117-0.5 Rockland Anti-Fibronectin (Human) (RABBIT) Antibody 500ug 11102
600-401-147 Rockland Anti-ALPHA-1-ANTI-TRYPSIN (RABBIT) Antibody 1mg 15428
600-401-147-0100 Rockland Anti-ALPHA-1-ANTI-TRYPSIN (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-147S Rockland Anti-ALPHA-1-ANTI-TRYPSIN (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-160 Rockland Anti-cdc2 pY15 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-200 Rockland Anti-GST (RABBIT) Antibody 100ug 3500
600-401-200S Rockland Anti-GST (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-215 Rockland Anti-GFP (RABBIT) Antibody 100ug 3962
600-401-215L Rockland Anti-GFP (RABBIT) Antibody 1mg 8638
600-401-215S Rockland Anti-GFP (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-216 Rockland Anti-FREQUENIN (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-252 Rockland Anti-Telomerase catalytic subunit (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-252S Rockland Anti-Telomerase catalytic subunit (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-253 Rockland Anti-Beta Amyloid (RABBIT) Antibody 100ug 5572
600-401-253S Rockland Anti-Beta Amyloid (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-254 Rockland Anti-MOUSE SERUM ALBUMIN (RABBIT) Antibody 1mg 15428
600-401-255 Rockland Anti-MOUSE TRANSFERRIN (RABBIT) Antibody 1mg 15428
600-401-261 Rockland Anti-PhosphoSerine (pS) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-262 Rockland Anti-PhosphoTyrosine (pY) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-263 Rockland Anti-PhosphoThreonine (pT) [RABBIT] Antibody 100ug 5586
600-401-264 Rockland Anti-NFKB p65 (Rel A) pS276 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-265 Rockland Anti-NFKB p65 (Rel A) pS536 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-267 Rockland Anti-IKKε pT501 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-268 Rockland Anti-AKT pS473 (RABBIT) Antibody 100ug 5572
600-401-268S Rockland Anti-AKT pS473 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-269 Rockland Anti-AKT pT308 (RABBIT) Antibody 100ug 5572
600-401-269S Rockland Anti-AKT pT308 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-270 Rockland Anti-CREB pS133 (RABBIT) Antibody 100uL 5586
600-401-271 Rockland Anti-NFKB p65 NLS specific (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-272 Rockland Anti-HUMAN HAPTOGLOBIN (RABBIT) Antibody 1mg 15428
600-401-273 Rockland Anti-KB-RAS (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-280 Rockland Anti-CHK2 pT68 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-281 Rockland Anti-MAPKAP Kinase 2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-345 Rockland Anti-Rad9 pS1129 Yeast (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-346 Rockland Anti-Rad9 S1129 Yeast (pan reactive) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-350 Rockland Anti-LDB1 (CLIM2) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-351 Rockland Anti-APC10 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-378 Rockland Anti-V5 EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody 100ug 3598
600-401-379 Rockland Anti-RFP (RABBIT) Antibody Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins 100ug 3500
600-401-379-RTU Rockland Ready-To-Use Anti-RFP (RABBIT) Antibody Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins 100uL 2996
600-401-379S Rockland Anti-RFP (RABBIT) Antibody Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins 25uL 1386
600-401-381 Rockland Anti-MYC EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody 100ug 3598
600-401-382 Rockland Anti-6X HIS EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody 100ug 3346
600-401-382S Rockland Anti-6X HIS EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-383 Rockland Antibody for the detection of FLAG™ conjugated proteins (RABBIT) 250ug 2786
600-401-383S Rockland Antibody for the detection of FLAG™ conjugated proteins (RABBIT) 25uL 1386
600-401-384 Rockland Anti-HA EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody 100ug 3598
600-401-384S Rockland Anti-HA EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-386 Rockland Anti-VSV-G EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody 100ug 3598
600-401-394 Rockland Anti-Mcl-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-394S Rockland Anti-Mcl-1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-398 Rockland Anti-ATM Protein Kinase S1981 (RABBIT) Antibody 100ug 5936
600-401-411 Rockland Anti-PDK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-412 Rockland Anti-CASPASE-2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-413 Rockland Anti-PAK 1/2/3 pT423 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-414 Rockland Anti-NF2 (Merlin) pS518 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-415 Rockland Anti-Muscle Glycogen Synthase pS641 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-416 Rockland Anti-Myosin pS19/pS20 (RABBIT) Antibody 100ug 5936
600-401-416S Rockland Anti-Myosin pS19/pS20 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-417 Rockland Anti-Nestin (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-417S Rockland Anti-Nestin (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-418 Rockland Anti-PPAR gamma 2 (N-terminal specific) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-419 Rockland Anti-PPAR gamma 1 and 2 (internal) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-420 Rockland Anti-PPAR delta (N terminal specific) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-421 Rockland Anti-PPAR alpha (N-terminal specific) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-421S Rockland Anti-PPAR alpha (N-terminal specific) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-422 Rockland Anti-mTOR pS2448 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-423 Rockland Anti-MDM2 pS185 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-424 Rockland Anti-GSK3 beta pS9 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-425 Rockland Anti-AKT2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-429 Rockland Anti-GSK3 alpha pS21 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-432 Rockland Anti-TGF beta 1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-433 Rockland Anti-Huntington pS421 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-435 Rockland Anti-Hif3a (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-444 Rockland Anti-GSK3 alpha (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-445 Rockland Anti-IRS1 pS307 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-446 Rockland Anti-Polo-like Kinase (Plk1) pT210 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-447 Rockland Anti-RFA2 pS122 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-448 Rockland Anti-RFA2 pan reactive (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-449 Rockland Anti-SH3BP2 pS427 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-452 Rockland Anti-NEK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-453 Rockland Anti-Human MDC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-454 Rockland Anti-Human DNMT3L (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-458 Rockland Anti-BACH1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-459 Rockland Anti-LDB2 (CLIM1) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-461 Rockland Anti-MAD2L1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-462 Rockland Anti-Human POLM mu (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-464 Rockland Anti-Cyclin B1 pS126 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-465 Rockland Anti-Aurora B (pan reactive) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-466 Rockland Anti-KLH (RABBIT) Antibody 1mg 6776
600-401-467 Rockland Anti-Yeast Rad9 S1260 (pan reactive) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-468 Rockland Anti-Yeast Rad9 pS1260 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-469 Rockland Anti-Tlk1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-470 Rockland Anti-MAD2L2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-474 Rockland Anti-PACRG (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-475 Rockland Anti-SFRP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-475S Rockland Anti-SFRP1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-476 Rockland Anti-UBP43 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-478 Rockland Anti-PC2 [RABBIT] Antibody 100ug 5586
600-401-480 Rockland Anti-PNK (Polynucleotide Kinase) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-482 Rockland Anti-HAUSP (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-483 Rockland Anti-ßTrCP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-485 Rockland Anti-F-Box Protein 43 (Fbp5B) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-486 Rockland Anti-Btb1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-487 Rockland Anti-APG7 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-490 Rockland Anti-F-Box Protein Fbp5A (Rabbit) Antibody 100ug 5586
600-401-493 Rockland Anti-ATF3 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-494 Rockland Anti-DNA PKcs pT 2609 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-497 Rockland Anti-SmarcAL1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-498 Rockland Anti-HUS1B (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-670 Rockland Anti-Human FANCA (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-671 Rockland Anti-Human FANCG (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-672 Rockland Anti-Human FANCC (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-673 Rockland Anti-Human FANCE (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-674 Rockland Anti-FANCF (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-676 Rockland Anti-Human WHIP (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-677 Rockland Anti-Aurora B pT232 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-677S Rockland Anti-Aurora B pT232 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-679 Rockland Anti-Human RAD52 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-681 Rockland Anti-HALLEN (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-682 Rockland Anti-BRRN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-684 Rockland Anti-Human RAD 54 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-688 Rockland Anti-Human ELG-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-689 Rockland Anti-Human ESET (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-690 Rockland Anti-E2F-1 pS364 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-691 Rockland Anti-Human PARK-7 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-692 Rockland Anti-ROBO-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-692S Rockland Anti-ROBO-1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-693 Rockland Anti-EGR-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-694 Rockland Anti-GLI3 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-695 Rockland Anti-Gli2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-696 Rockland Anti-DELTA-4 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-696S Rockland Anti-DELTA-4 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-697 Rockland Anti-Sprouty-4 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-845 Rockland Anti-GLI2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-845S Rockland Anti-GLI2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-846 Rockland Anti-SLIT-2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-848 Rockland Anti-ZIC-2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-849 Rockland Anti-GGA2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-850 Rockland Anti-Neuraminidase (Neu2) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-851 Rockland Anti-DIA-2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-852 Rockland Anti-Jagged-2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-853 Rockland Anti-GGA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-854 Rockland Anti-AJUBA (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-855 Rockland Anti-LIM Kinase (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-856 Rockland Anti-APC1 pS355 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-857 Rockland Anti-APC1 S355 pan reactive (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-858 Rockland Anti-Mouse DELTA-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-859 Rockland Anti-PTEN-P1 pS29/pT32 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-860 Rockland Anti-SLIT-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-865 Rockland Anti-Human UBC12 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-866 Rockland Anti-CDC27 pS426 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-867 Rockland Anti-Swi6 (S.pombe) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-868 Rockland Anti-CDC27 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-870 Rockland Anti-Sts-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-871 Rockland Anti-Mouse Rif1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-872 Rockland Anti-Mre11 (S. cerevisiae) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-873 Rockland Anti-CaM Kinase II (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-876 Rockland Anti-APC6 pT580 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-877 Rockland Anti-APC1 pS377 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-878 Rockland Anti-Cyclin L2 (isoform 1) [RABBIT] Antibody 100ug 5586
600-401-879 Rockland Anti-HDAC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-879S Rockland Anti-HDAC1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-880 Rockland Anti-ALPHA-TUBULIN (RABBIT) Antibody 200ug 4550
600-401-880S Rockland Anti-ALPHA-TUBULIN (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-882 Rockland Anti-VDAC/Porin (RABBIT) Antibody 200ug 4662
600-401-882-RTU Rockland Ready-To-Use Anti-VDAC/Porin (RABBIT) Antibody 100uL 3794
600-401-882S Rockland Anti-VDAC/Porin (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-884 Rockland Anti-SLIT-3 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-885 Rockland Anti-CDC27 pT244 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-886 Rockland Anti-Beta Actin (RABBIT) Antibody 200ug 4550
600-401-886S Rockland Anti-Beta Actin (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-887 Rockland Anti-Alga PCNA [RABBIT] Antibody 100ug 5586
600-401-889 Rockland Anti-cbl-c (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-893 Rockland Anti-GGA3 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-895 Rockland Anti-MARK2 pT595 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-896 Rockland Anti-Mre11 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-897 Rockland Anti-mTOR (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-898 Rockland Anti-HMGN pS20/pS24 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-899 Rockland Anti-NOXO1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-905 Rockland Anti-EGFR (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-906 Rockland Anti-CHK1 Yeast (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-907 Rockland Anti-BORIS (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-910 Rockland Anti-Asap1 pY782 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-911 Rockland Anti-Asap1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-914 Rockland Anti-Histone H2AvD pS137 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-914S Rockland Anti-Histone H2AvD pS137 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-916 Rockland Anti-SPANX (pan) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-917 Rockland Anti-Ankrd26 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-918 Rockland Anti-F-Box Only Protein 9 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-919 Rockland Anti-SMAD3 pS423 pS425 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-919S Rockland Anti-SMAD3 pS423 pS425 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-920 Rockland Anti-SMAD3 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-921 Rockland Anti-Caenorhabditis elegans Ego1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-922 Rockland Anti-MCM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-923 Rockland Anti-MLF1 Interacting Protein (internal) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-924 Rockland Anti-Mer2 pS30 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-925 Rockland Anti-Mer2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-926 Rockland Anti-iASPP (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-926S Rockland Anti-iASPP (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-927 Rockland Anti-MDM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-928 Rockland Anti-EGFR pY1197 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-929 Rockland Anti-Heat shock protein HSP 90-alpha (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-930 Rockland Anti-MLF1 Interacting Protein pT78 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-934 Rockland Anti-eIF3f (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-935 Rockland Anti-ECT2 pT790 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-936 Rockland Anti-MECT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-937 Rockland Anti-MAGP-2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-938 Rockland Anti-Myosin (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-939 Rockland Anti-Lysine Acetylated (AcK) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-940 Rockland Anti-Lysine Methylated (MeK) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-941 Rockland Anti-p90 RSK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-942 Rockland Anti-p70 S6 Kinase (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-943 Rockland Anti-p44 MAP Kinase (ERK1) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-945 Rockland Anti-ABCB6 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-947 Rockland Anti-Aubergine/Sting (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-948 Rockland Anti-Cas5 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-950 Rockland Anti-ECSIT (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-952 Rockland Anti-IRAK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-953 Rockland Anti-IRAK4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-954 Rockland Anti-IRAK-M (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-955 Rockland Anti-MyD88 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-956 Rockland Anti-TLR2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-957 Rockland Anti-TLR4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-958 Rockland Anti-TLR8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-959 Rockland Anti-Myosin 1G (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-964 Rockland Anti-Pdcd4 pS457 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-964S Rockland Anti-Pdcd4 pS457 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-965 Rockland Anti-Pdcd4 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-965-RTU Rockland Ready-To-Use Anti-Pdcd4 (RABBIT) Antibody 100uL 3794
600-401-965S Rockland Anti-Pdcd4 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-966 Rockland Anti-DAXX (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-967 Rockland Anti-ABCB1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-967S Rockland Anti-ABCB1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-968 Rockland Anti-PCNA (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-969 Rockland Anti-RNF25 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-971 Rockland Anti-Cyclin E2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-972 Rockland Anti-Glutathione Peroxidase 4 (Gpx4) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-973 Rockland Anti-SMAD3 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-974 Rockland Anti-AHA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-981 Rockland Anti-Heat Shock Protein HSP 90-alpha acetyl specific K294 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-981S Rockland Anti-Heat Shock Protein HSP 90-alpha acetyl specific K294 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-982 Rockland Anti-Death Receptor 4 (DR4) (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-986 Rockland Anti-CASPASE-12 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-987 Rockland Anti-PUMA (p53 Upregulated Modulator of Apoptosis) (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-988 Rockland Anti-Tamalin (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-989 Rockland Anti-c-MET pY1349 pY1356 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-989S Rockland Anti-c-MET pY1349 pY1356 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-991 Rockland Anti-Ubiquitin-Conjugating Enzyme E2 J1 (Ube2j1) (RABBIT) Antibody 100ug 5488
600-401-991S Rockland Anti-Ubiquitin-Conjugating Enzyme E2 J1 (Ube2j1) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-992 Rockland Anti-Feline Immunodeficiency Virus Matrix Protein p15 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-993 Rockland Anti-TrkCT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-994 Rockland Anti-Rab11 Family-Interacting Protein 3 (FIP3) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-995 Rockland Anti-Transcription Initiation Factor TFIID Subunit 1 (TAF1) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-996 Rockland Anti-Cyclin-Dependent Kinase 9 (CDK9) pT29 [RABBIT] Antibody 100ug 5586
600-401-997 Rockland Anti-Cripto-1 (TDGF1) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-997S Rockland Anti-Cripto-1 (TDGF1) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-998 Rockland Anti-ROCK-2 (Rho-associated Protein Kinase-2) pY256 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A18 Rockland Anti-ASPP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A20 Rockland Anti-PIN1 [RABBIT] Antibody 100ug 5586
600-401-A23 Rockland Anti-Cybr (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A23S Rockland Anti-Cybr (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-A24 Rockland Anti-PBK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A26 Rockland Anti-Homeobox protein SIX3 (RABBIT) Antibody 100ug 5166
600-401-A26S Rockland Anti-Homeobox protein SIX3 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-A29 Rockland Anti-Selenoprotein W (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A29S Rockland Anti-Selenoprotein W (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-A30 Rockland Anti-Serine/Threonine-Protein Kinase ATR (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A36 Rockland Anti-Sipa1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A37 Rockland Anti-Wnt1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A38 Rockland Anti-Thyroid Hormone Receptor alpha (THRA) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A38S Rockland Anti-Thyroid Hormone Receptor alpha (THRA) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-A40 Rockland Anti-NCOA3 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A40S Rockland Anti-NCOA3 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-A41 Rockland Anti-SMAD4 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A42 Rockland Anti-STAT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A44 Rockland Anti-STAT5 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A45 Rockland Anti-STAT5 pY694 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A46 Rockland Anti-Cenexin-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A47 Rockland Anti-Cenexin-1 pS796 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A48 Rockland Anti-IL-7 Receptor alpha chain (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A49 Rockland Anti-IL-7 Receptor alpha chain pY449 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A50 Rockland Anti-SARS-CoV Nucleocapsid (N) Protein (RABBIT) Antibody 100ug 5908
600-401-A59 Rockland Anti-SMAD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A59S Rockland Anti-SMAD2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-A61 Rockland Anti-C/EBP delta (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A61S Rockland Anti-C/EBP delta (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-A62 Rockland Anti-eIF3S6/Int6 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A62S Rockland Anti-eIF3S6/Int6 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-A63 Rockland Anti-Telomerase Associated Protein 1 (TEP1) (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-A69 Rockland Anti-TLR9 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-A70 Rockland Anti-Damage Related Autophagy Modulator (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-A71 Rockland Anti-Programmed Cell Death 1 Ligand (PDL-1) (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-A72 Rockland Anti-PDCD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-A73 Rockland Anti-Fibroblast Activation Protein (FAP) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A73S Rockland Anti-Fibroblast Activation Protein (FAP) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-A76 Rockland Anti-Protein Kinase C beta (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A76S Rockland Anti-Protein Kinase C beta (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-A77 Rockland Anti-ABCB5 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A77S Rockland Anti-ABCB5 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-A89 Rockland Anti-Pogz (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A89S Rockland Anti-Pogz (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-A90 Rockland Anti-PTEN-P1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A90S Rockland Anti-PTEN-P1 (RABBIT) Antibody] 25uL 1386
600-401-A91 Rockland Anti-MLF1IP / PBIP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A91S Rockland Anti-MLF1 Interacting Protein (C-terminal specific) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-A92 Rockland Anti-MLF1 Interacting Protein (N-terminal specific) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A92S Rockland Anti-MLF1 Interacting Protein (N-terminal specific) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-A93 Rockland Anti-STAT2 pY690 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A93S Rockland Anti-STAT2 pY690 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-A94 Rockland Anti-KSHV ORF57 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A94S Rockland Anti-KSHV ORF57 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-A95 Rockland Anti-Oct-4 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A95S Rockland Anti-Oct-4 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-A96 Rockland Anti-Thyroid Hormone Receptor ß1 (THRB1) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-A96S Rockland Anti-Thyroid Hormone Receptor ß1 (THRB1) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-AA0 Rockland Anti-BUB3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AA1 Rockland Anti-CaBP7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AA2 Rockland Anti-CaBP8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AA3 Rockland Anti-CACNA1H (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AA4 Rockland Anti-CAD (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AA5 Rockland Anti-CAD (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AA6 Rockland Anti-CADM3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AA7 Rockland Anti-CALHM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AA8 Rockland Anti-CAPN6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AA9 Rockland Anti-CAPS1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AB0 Rockland Anti-CAPS1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AB1 Rockland Anti-CAPS2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AB2 Rockland Anti-Carabin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AB3 Rockland Anti-Carabin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AB4 Rockland Anti-CARD10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AB5 Rockland Anti-CARD8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AB6 Rockland Anti-CARD9 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AB7 Rockland Anti-CARM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AB8 Rockland Anti-CARMA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AB9 Rockland Anti-CARMA2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AC0 Rockland Anti-CARMA3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AC1 Rockland Anti-CASK (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AC2 Rockland Anti-CASKIN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AC3 Rockland Anti-CASKIN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AC4 Rockland Anti-Caspase-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AC5 Rockland Anti-Caspase-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AC7 Rockland Anti-Caspase-12 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AC8 Rockland Anti-Caspase-12 (Large) (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AC9 Rockland Anti-Caspase-12 (Small) (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AD0 Rockland Anti-Caspase-13 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AD1 Rockland Anti-Caspase-14 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AD2 Rockland Anti-Caspase-3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AD3 Rockland Anti-Caspase-4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AD4 Rockland Anti-Caspase-4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AD5 Rockland Anti-Caspase-5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AD6 Rockland Anti-Caspase-5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AD7 Rockland Anti-Caspase-6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AD8 Rockland Anti-Caspase-6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AD9 Rockland Anti-Caspase-7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AE0 Rockland Anti-Caspase-7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AE1 Rockland Anti-Caspase-8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AE2 Rockland Anti-Caspase-8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AE3 Rockland Anti-Caspase-9 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AE4 Rockland Anti-Caspase-9 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AE5 Rockland Anti-CASR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AE6 Rockland Anti-Cathelicidin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AE7 Rockland Anti-CAZIP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AE8 Rockland Anti-Cbl (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AE9 Rockland Anti-CBX4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AF0 Rockland Anti-CCDC106 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AF1 Rockland Anti-CCDC134 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AF2 Rockland Anti-CCDC141 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AF3 Rockland Anti-CCDC22 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AF4 Rockland Anti-CCDC47 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AF5 Rockland Anti-CCDC47 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AF8 Rockland Anti-CCDC98 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AF9 Rockland Anti-CCL17 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AG0 Rockland Anti-CCL4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AG1 Rockland Anti-CCNT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AG2 Rockland Anti-CCP110 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AG5 Rockland Anti-CCR7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AG6 Rockland Anti-CCR8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AG7 Rockland Anti-CD160 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AG8 Rockland Anti-CD33 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AH0 Rockland Anti-CDNF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AH1 Rockland Anti-CDNF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AH2 Rockland Anti-CDX2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AH3 Rockland Anti-CEACAM5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AH4 Rockland Anti-CEBPD (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AH5 Rockland Anti-CENPO (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AH6 Rockland Anti-CENPW (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AH7 Rockland Anti-CFTR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AH8 Rockland Anti-CHCHD6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AH9 Rockland Anti-CHCHD7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AJ1 Rockland Anti-CD59 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AJ2 Rockland Anti-CD81 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AJ4 Rockland Anti-CDCA8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AJ5 Rockland Anti-CDIP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AJ6 Rockland Anti-CDIP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AJ7 Rockland Anti-CDKN1C (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AJ9 Rockland Anti-CDKN2A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AK0 Rockland Anti-CHD7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AK1 Rockland Anti-CHORDC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AK2 Rockland Anti-cIAP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AK3 Rockland Anti-CIDE-A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AK4 Rockland Anti-CIDE-A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AK5 Rockland Anti-CIDE-B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AK6 Rockland Anti-CIDE-B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AK7 Rockland Anti-CIDE-B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AK8 Rockland Anti-CIKS (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AK9 Rockland Anti-CIKS (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AL0 Rockland Anti-CIP75 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AL1 Rockland Anti-CISD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AL2 Rockland Anti-CITED2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AL3 Rockland Anti-CKIP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AL4 Rockland Anti-CLAUDIN4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AL5 Rockland Anti-CLDN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AL6 Rockland Anti-CLEC2A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AL7 Rockland Anti-CLEC7A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AL8 Rockland Anti-CLIP170 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AL9 Rockland Anti-CLPH (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AM0 Rockland Anti-Clusterin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AM1 Rockland Anti-CMPK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AM2 Rockland Anti-CNOT4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AM3 Rockland Anti-CNRIP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AM4 Rockland Anti-COH1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AM5 Rockland Anti-COMMD7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AM6 Rockland Anti-Coronin 7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AM7 Rockland Anti-CPEB1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AM9 Rockland Anti-CRB1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AN0 Rockland Anti-CRB2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AN1 Rockland Anti-CRBN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AN2 Rockland Anti-CRH (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AN3 Rockland Anti-CRIM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AN4 Rockland Anti-CRIM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AN5 Rockland Anti-CRISP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AN6 Rockland Anti-CRMP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AN7 Rockland Anti-CRMP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AN8 Rockland Anti-CRMP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AN9 Rockland Anti-CRTC2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AP0 Rockland Anti-CRTH2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AP1 Rockland Anti-CRTH2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AP2 Rockland Anti-CSN8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AP3 Rockland Anti-CTHRC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AP4 Rockland Anti-CTRP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AP5 Rockland Anti-CTRP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AP6 Rockland Anti-CTRP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AP7 Rockland Anti-CTRP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AP8 Rockland Anti-CTRP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AP9 Rockland Anti-CTRP3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AQ0 Rockland Anti-CTRP4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AQ1 Rockland Anti-CTRP4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AQ2 Rockland Anti-CTRP5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AQ4 Rockland Anti-CTRP6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AQ5 Rockland Anti-CTRP6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AQ6 Rockland Anti-CTRP7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AQ7 Rockland Anti-CTRP7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AQ8 Rockland Anti-CTRP7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AQ9 Rockland Anti-CTTNBL1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AR0 Rockland Anti-CUEDC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AR1 Rockland Anti-CUEDC2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AR2 Rockland Anti-CX3CL1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AR3 Rockland Anti-CXCL12 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AR4 Rockland Anti-CXCR3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AR6 Rockland Anti-CXXC4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AR7 Rockland Anti-CXXC5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AR8 Rockland Anti-Cyclin O (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AR9 Rockland Anti-Cyclin O (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AS0 Rockland Anti-Dact2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AS1 Rockland Anti-Dact3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AS3 Rockland Anti-DAF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AS4 Rockland Anti-DAP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AS5 Rockland Anti-DAPK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AS6 Rockland Anti-DARC (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AS7 Rockland Anti-DARC (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AS8 Rockland Anti-DBX1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AS9 Rockland Anti-DBX2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AT0 Rockland Anti-DCLK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AT1 Rockland Anti-DCLK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AT2 Rockland Anti-DCLK3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AT3 Rockland Anti-DCNP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AT4 Rockland Anti-DCP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AT5 Rockland Anti-DcR1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AT6 Rockland Anti-DcR1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AT8 Rockland Anti-DC-SIGN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AT9 Rockland Anti-DC-SIGN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AU1 Rockland Anti-DDA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AU2 Rockland Anti-DDC (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AU3 Rockland Anti-DDX3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AU4 Rockland Anti-DDX3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AU5 Rockland Anti-DDX41 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AU6 Rockland Anti-DDX60 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AU8 Rockland Anti-DELE (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AU9 Rockland Anti-DENR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AV0 Rockland Anti-DEPTOR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AV1 Rockland Anti-DFF40 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AV2 Rockland Anti-DFF40 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AV3 Rockland Anti-DFF40 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AV6 Rockland Anti-DHX36 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AV7 Rockland Anti-DIS3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AV8 Rockland Anti-DISC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AV9 Rockland Anti-DISC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AW0 Rockland Anti-DISP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AW1 Rockland Anti-DISP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AW2 Rockland Anti-DISP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AW3 Rockland Anti-DLK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AW4 Rockland Anti-DNAJC13 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AW5 Rockland Anti-DNAL1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AW6 Rockland Anti-DNase II (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AW7 Rockland Anti-DNM1L (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AW8 Rockland Anti-DOCK8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AW9 Rockland Anti-DOK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AX0 Rockland Anti-DPAGT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AX1 Rockland Anti-DPF3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AX7 Rockland Anti-DRAK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AX9 Rockland Anti-DRAM (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AY1 Rockland Anti-DTX4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AY2 Rockland Anti-DYRK1A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AY3 Rockland Anti-DYRK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AY4 Rockland Anti-E2F3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AY5 Rockland Anti-EBI3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AY6 Rockland Anti-EBI3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AY9 Rockland Anti-ECRG4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AZ0 Rockland Anti-EDA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AZ1 Rockland Anti-EED (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AZ2 Rockland Anti-EFCAB4A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AZ3 Rockland Anti-EFCAB4B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AZ4 Rockland Anti-EFHD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AZ5 Rockland Anti-EFHD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AZ6 Rockland Anti-EI24 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AZ7 Rockland Anti-EIG121 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AZ8 Rockland Anti-ELOVL7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-AZ9 Rockland Anti-Emerin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-B04 Rockland Anti-Lac I (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B04S Rockland Anti-Lac I (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B05 Rockland Anti-NEDD4 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B05S Rockland Anti-NEDD4 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B06 Rockland Anti-c-Myb (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B06S Rockland Anti-c-Myb (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B07 Rockland Anti-NAG-1 (C-terminal specific) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B07S Rockland Anti-NAG-1 (C-terminal specific) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B08 Rockland Anti-NAG-1 (H variant specific) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B08S Rockland Anti-NAG-1 (H variant specific) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B09 Rockland Anti-NAG-1 (D variant specific) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B09S Rockland Anti-NAG-1 (D variant specific) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B10S Rockland Anti-NAG-1 (N-terminal specific) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B11 Rockland Anti-Spa310 (pRb2/p130) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B11S Rockland Anti-Spa310 (pRb2/p130) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B15 Rockland Anti-ATDC (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B15S Rockland Anti-ATDC (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B16 Rockland Anti-ATDC Ac-K116 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B16S Rockland Anti-ATDC Ac-K116 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B22 Rockland Anti-Plasminogen Activator Inhibitor 2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B22S Rockland Anti-Plasminogen Activator Inhibitor 2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B23 Rockland Anti-SMAD1 pS206 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B23S Rockland Anti-SMAD1 pS206 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B24 Rockland Anti-SUMO Activating Enzyme E1 (SAE1) pS185 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B24S Rockland Anti-SUMO Activating Enzyme E1 (SAE1) pS185 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B27 Rockland Anti-TRAF2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B27S Rockland Anti-TRAF2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B28 Rockland Anti-Muscle Glycogen Synthase pS641 (RABBIT) Antibody 200ug 8708
600-401-B28S Rockland Anti-Muscle Glycogen Synthase pS641 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B29 Rockland Anti-SMAD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B29S Rockland Anti-SMAD1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B30 Rockland Anti-p90 RSK1 pS732 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B30S Rockland Anti-p90 RSK1 pS732 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B43 Rockland Anti-Ubiquitin-Conjugating Enzyme E2 J2 (Ube2j2) (RABBIT) Antibody 100ug 5488
600-401-B43S Rockland Anti-Ubiquitin-Conjugating Enzyme E2 J2 (Ube2j2) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B52 Rockland Anti-PRDM1/BLIMP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B52S Rockland Anti-PRDM1/BLIMP1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B62 Rockland Anti-CASZ1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B62S Rockland Anti-CASZ1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B67 Rockland Anti-Human RRM2B/p53R2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-B67S Rockland Anti-Human RRM2B/p53R2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-B86 Rockland Anti-GST (RABBIT) Antibody 1mg 6818
600-401-BA1 Rockland Anti-EMX2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BA2 Rockland Anti-EMX2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BA5 Rockland Anti-EndoG (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BB1 Rockland Anti-EPAC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BB2 Rockland Anti-EPAC2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BB3 Rockland Anti-EphA10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BB4 Rockland Anti-EPM2A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BB5 Rockland Anti-ERAP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BB6 Rockland Anti-ERAP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BB8 Rockland Anti-ERRF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BB9 Rockland Anti-ESR1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BC0 Rockland Anti-ESRRB (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BC1 Rockland Anti-ESX1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BC2 Rockland Anti-EVER1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BC3 Rockland Anti-EVER1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BC4 Rockland Anti-EVER2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BC5 Rockland Anti-EVER2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BC6 Rockland Anti-EZH2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BC7 Rockland Anti-F1A alpha (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BC8 Rockland Anti-FABP7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BC9 Rockland Anti-FAF1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BD0 Rockland Anti-FAIM (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BD1 Rockland Anti-FAIM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BD2 Rockland Anti-FAM120A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BD3 Rockland Anti-FAM193B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BD4 Rockland Anti-FAM59A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BD5 Rockland Anti-FAM59B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BD7 Rockland Anti-Fat Free (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BD8 Rockland Anti-FBXL16 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BD9 Rockland Anti-FCHO2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BE1 Rockland Anti-FEZ1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BE2 Rockland Anti-FEZ2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BE3 Rockland Anti-FEZ2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BE4 Rockland Anti-FGF4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BE5 Rockland Anti-FGFR3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BE6 Rockland Anti-FHIT (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BE7 Rockland Anti-Fibulin 3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BE8 Rockland Anti-FKBP12 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BE9 Rockland Anti-FKBP15 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BF0 Rockland Anti-FLASH (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BF1 Rockland Anti-FLI1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BF3 Rockland Anti-FLIP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BF4 Rockland Anti-FLIP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BF5 Rockland Anti-FLT3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BF6 Rockland Anti-FMR1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BF7 Rockland Anti-FN14 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BF8 Rockland Anti-FNIP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BF9 Rockland Anti-FNIP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BG0 Rockland Anti-FOXA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BG1 Rockland Anti-FOXA2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BG2 Rockland Anti-FOXD4L1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BG3 Rockland Anti-FOXG1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BG4 Rockland Anti-FOXH1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BG5 Rockland Anti-FOXO1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BG6 Rockland Anti-FOXO3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BG7 Rockland Anti-FOXO4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BG8 Rockland Anti-FOXO4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BG9 Rockland Anti-FOXP3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BH0 Rockland Anti-FOXRED2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BH1 Rockland Anti-FREM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BH2 Rockland Anti-FREM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BH3 Rockland Anti-FRL1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BH4 Rockland Anti-FRMPD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BH5 Rockland Anti-FRMPD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BH6 Rockland Anti-FRMPD3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BH7 Rockland Anti-FRMPD4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BH8 Rockland Anti-FTO (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BH9 Rockland Anti-FXYD7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BJ0 Rockland Anti-GABARAP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BJ1 Rockland Anti-GABARAPL2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BJ2 Rockland Anti-GALNT10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BJ3 Rockland Anti-GALNT10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BJ6 Rockland Anti-GAS (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BJ7 Rockland Anti-GATA3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BJ8 Rockland Anti-GBL (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BJ9 Rockland Anti-GBP5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BK0 Rockland Anti-GBP6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BK1 Rockland Anti-GDF1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BK2 Rockland Anti-GDF6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BK3 Rockland Anti-GDPD5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BK4 Rockland Anti-GEMC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BK8 Rockland Anti-GHDC (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BK9 Rockland Anti-Girdin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BL0 Rockland Anti-GITRL (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BL1 Rockland Anti-GJB2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BL2 Rockland Anti-Gle1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BL3 Rockland Anti-Gle1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BL4 Rockland Anti-GLIPR1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BL5 Rockland Anti-GLIPR1L1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BL6 Rockland Anti-GLIPR1L2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BL7 Rockland Anti-GLIS2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BL8 Rockland Anti-GLS2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BL9 Rockland Anti-GNPDA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BM0 Rockland Anti-GNPDA2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BM1 Rockland Anti-GOLGA5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BM2 Rockland Anti-GOLPH1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BM3 Rockland Anti-GOLPH2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BM4 Rockland Anti-GOLPH3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BM6 Rockland Anti-gp120 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BM7 Rockland Anti-GPAT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BM8 Rockland Anti-GPR15 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BM9 Rockland Anti-GPR3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BN0 Rockland Anti-GPRASP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BN1 Rockland Anti-GPVI (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BN2 Rockland Anti-GPVI (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BN3 Rockland Anti-GRB10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BN4 Rockland Anti-GRIK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BN5 Rockland Anti-GRIK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BN6 Rockland Anti-GRIK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BN7 Rockland Anti-GRIK3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BN8 Rockland Anti-GRIK4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BN9 Rockland Anti-GRIK4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BP0 Rockland Anti-GRIK5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BP1 Rockland Anti-GRINA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BP2 Rockland Anti-GRIP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BP3 Rockland Anti-GRK6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BP4 Rockland Anti-GRTP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BP5 Rockland Anti-GRTP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BP6 Rockland Anti-GSTP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BP7 Rockland Anti-GZF1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BP8 Rockland Anti-HAAO (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BP9 Rockland Anti-Hantaan Virus Glycoprotein (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BQ0 Rockland Anti-Hantaan Virus Nucleocapsid (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BQ1 Rockland Anti-HAP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BQ5 Rockland Anti-Hax1b (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BQ6 Rockland Anti-HDGFRP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BQ7 Rockland Anti-Heartland Virus Glycoprotein 1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BQ8 Rockland Anti-Heartland Virus Glycoprotein 2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BQ9 Rockland Anti-HEPACAM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BR0 Rockland Anti-HES5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BR1 Rockland Anti-HHATL (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BR2 Rockland Anti-HIG1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BR3 Rockland Anti-HIG2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BR4 Rockland Anti-HINT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BR5 Rockland Anti-HIV-1 p24 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BS2 Rockland Anti-HMGB1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BS3 Rockland Anti-HRK (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BS4 Rockland Anti-HVCN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BS5 Rockland Anti-IA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BS6 Rockland Anti-IA6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BS7 Rockland Anti-ICAD (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BS8 Rockland Anti-ICAD (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BS9 Rockland Anti-IDH1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BT0 Rockland Anti-IDH2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BT1 Rockland Anti-IEX1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BT2 Rockland Anti-IFIT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BT3 Rockland Anti-IFIT3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BT4 Rockland Anti-IFITM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BT5 Rockland Anti-IFITM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BT6 Rockland Anti-IFN beta (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BT7 Rockland Anti-IFTLD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BT8 Rockland Anti-IKAP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BT9 Rockland Anti-IKK alpha (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BU0 Rockland Anti-IKK alpha (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BU1 Rockland Anti-IKK gamma (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BU2 Rockland Anti-IKZF2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BU3 Rockland Anti-IL-15 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BU4 Rockland Anti-IL-15RA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BU5 Rockland Anti-IL-16 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BU6 Rockland Anti-IL-16 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BU7 Rockland Anti-IL-17 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BU8 Rockland Anti-IL-17 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BU9 Rockland Anti-IL-17RA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BV0 Rockland Anti-IL-17RE (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BV1 Rockland Anti-IL-1F10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BV2 Rockland Anti-IL-1RAcP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BV3 Rockland Anti-IL-1RAcP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BV4 Rockland Anti-IL-1RL2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BV5 Rockland Anti-IL-21 Receptor (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BV6 Rockland Anti-IL-21 Receptor (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BV7 Rockland Anti-IL-22 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BV8 Rockland Anti-IL-22 Receptor (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BV9 Rockland Anti-IL-22 Receptor (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BW0 Rockland Anti-IL-23 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BW1 Rockland Anti-IL-27 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BW2 Rockland Anti-IL-27 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BW3 Rockland Anti-IL-28B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BW4 Rockland Anti-IL-31 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BW5 Rockland Anti-IL-31 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BW6 Rockland Anti-IL-32 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BW7 Rockland Anti-IL-32 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BW8 Rockland Anti-IL-33 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BW9 Rockland Anti-IL-33 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BX2 Rockland Anti-IL-34 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BX3 Rockland Anti-IL-36A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BX4 Rockland Anti-IL-36B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BX5 Rockland Anti-IL-36G (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BX6 Rockland Anti-IL-36RN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BX7 Rockland Anti-IL-37 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BX8 Rockland Anti-IL-9 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BX9 Rockland Anti-ILP-2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BY0 Rockland Anti-ILPIP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BY1 Rockland Anti-ILPIP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BY2 Rockland Anti-INCA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BY3 Rockland Anti-Integrin alpha 4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BY4 Rockland Anti-Integrin alpha 4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BY5 Rockland Anti-Integrin alpha 4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BY6 Rockland Anti-IPAF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BY7 Rockland Anti-IPR1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BY8 Rockland Anti-IPR1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BY9 Rockland Anti-IQSEC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BZ0 Rockland Anti-IQSEC2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BZ3 Rockland Anti-IRAK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BZ4 Rockland Anti-IRAK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BZ5 Rockland Anti-IRAK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BZ6 Rockland Anti-IRE1p (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BZ7 Rockland Anti-IRE1p (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BZ8 Rockland Anti-IRE1p (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-BZ9 Rockland Anti-IRF2BP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-C00 Rockland Anti-ORAI1 (Rabbit) Antibody 100ug 5754
600-401-C01 Rockland Anti-NogoA (Rabbit) Antibody 100ug 5754
600-401-C02 Rockland Anti-STIM1 (Rabbit) Antibody 100ug 5754
600-401-C03 Rockland Anti-ARF-BP1 (Rabbit) Antibody 100ug 5754
600-401-C04 Rockland Anti-ELOVL6 (Rabbit) Antibody 100ug 5754
600-401-C05 Rockland Anti-Wnt10b (Rabbit) Antibody 100ug 5754
600-401-C06 Rockland Anti-IL-34 (Rabbit) Antibody 100ug 5754
600-401-C07 Rockland Anti-MACC1 (Rabbit) Antibody 100ug 5754
600-401-C08 Rockland Anti-MPYS (Rabbit) Antibody 100ug 5754
600-401-C29 Rockland Anti-BrdU (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-C29S Rockland Anti-BrdU (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-C42 Rockland Anti-CTCF (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-C42S Rockland Anti-CTCF (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-C47 Rockland Anti-c-Myb pT486 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-C47S Rockland Anti-c-Myb pT486 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-C48 Rockland Anti-SMAD3 pT179 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-C48S Rockland Anti-SMAD3 pT179 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-C49 Rockland Anti-ATG13 pS318 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-C49S Rockland Anti-ATG13 pS318 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-C50 Rockland Anti-ATG13 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-C50S Rockland Anti-ATG13 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-C51 Rockland Anti-SUMO Activating Enzyme E1 (SAE1) (Rabbit) Antibody 100ug 5586
600-401-C51S Rockland Anti-SUMO Activating Enzyme E1 (SAE1) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-C52 Rockland Anti-Hice1 pS70 (Rabbit) Antibody 100ug 4662
600-401-C52S Rockland Anti-Hice1 pS70 (Rabbit) Antibody 25uL 1386
600-401-C53 Rockland Anti-Hice1 (Rabbit) Antibody 100ug 4662
600-401-C53S Rockland Anti-Hice1 (Rabbit) Antibody 25uL 1386
600-401-C64 Rockland Anti-STAT3 pY705 (RABBIT) Antibody 100ug 4662
600-401-C64S Rockland Anti-STAT3 pY705 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-C65 Rockland Anti-POLB (DNA polymerase beta) (RABBIT) Antibody 100ug 4662
600-401-C65S Rockland Anti-POLB (DNA polymerase beta) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-C66 Rockland Anti-p90 RSK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-C66S Rockland Anti-p90 RSK1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-C67 Rockland Anti-STAT6 pY641 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-C67S Rockland Anti-STAT6 pY641 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-C68 Rockland Anti-beta Catenin (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-C68S Rockland Anti-beta Catenin (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-C74 Rockland Anti-DOPA Decarboxylase (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-C75 Rockland Anti-Dopamine Transporter (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-C76 Rockland Anti-ERK/MAPK pT202/pY204 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-C79 Rockland Anti-GABA(A) Receptor beta 3 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-C84 Rockland Anti-MEK1/2 pS218/pS222 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-C86 Rockland Anti-NMDA NR2A Subunit (Rabbit) Antibody 10ug 5754
600-401-C87 Rockland Anti-NMDA NR2B Subunit (Rabbit) Antibody 10ug 5754
600-401-C90 Rockland Anti-p38 MAPK pT180/pY182 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-C92 Rockland Anti-Synapsin I (Rabbit) Antibody 10ug 5754
600-401-C97 Rockland Anti-Tryptophan Hydroxylase 1 pS58 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-C98 Rockland Anti-Tyrosine Hydroxylase (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-C99 Rockland Anti-Tyrosine Hydroxylase pS40 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-CA0 Rockland Anti-IRF2BP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CA1 Rockland Anti-IRF3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CA2 Rockland Anti-IRF3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CA3 Rockland Anti-IRF4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CA4 Rockland Anti-IRF7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CA5 Rockland Anti-IRF8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CA7 Rockland Anti-IRGC (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CA8 Rockland Anti-IRGM (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CA9 Rockland Anti-IRGM (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CB0 Rockland Anti-ITCH (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CB1 Rockland Anti-JAKMIP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CB2 Rockland Anti-JAKMIP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CB3 Rockland Anti-JMJD1A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CB4 Rockland Anti-JMJD1B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CB5 Rockland Anti-JMJD1C (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CB6 Rockland Anti-JMJD2A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CB8 Rockland Anti-JMJD3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CB9 Rockland Anti-JMJD4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CC0 Rockland Anti-JMJD5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CC1 Rockland Anti-JMJD6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CC2 Rockland Anti-JMJD7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CC3 Rockland Anti-JMJD8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CC4 Rockland Anti-JPH1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CC5 Rockland Anti-JPH2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CC6 Rockland Anti-JPH2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CC7 Rockland Anti-JPH3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CC8 Rockland Anti-JPH3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CC9 Rockland Anti-JPH4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CD0 Rockland Anti-JPH4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CD1 Rockland Anti-KAI1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CD2 Rockland Anti-KANK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CD3 Rockland Anti-KANK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CD4 Rockland Anti-KANK3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CD5 Rockland Anti-KAT5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CD6 Rockland Anti-KCNK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CD7 Rockland Anti-KCNK12 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CD8 Rockland Anti-KCNK13 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CD9 Rockland Anti-KCTD15 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CE0 Rockland Anti-KDM1B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CE1 Rockland Anti-KEAP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CE2 Rockland Anti-KHDC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CE3 Rockland Anti-KIF5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CE4 Rockland Anti-KIF5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CE5 Rockland Anti-KINDLIN3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CE6 Rockland Anti-KIRREL2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CE7 Rockland Anti-KIRREL3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CE8 Rockland Anti-KLF17 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CF1 Rockland Anti-KLHL1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CF2 Rockland Anti-KLHL15 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CF3 Rockland Anti-KLK4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CF4 Rockland Anti-KLOTHO (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CF5 Rockland Anti-KLRA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CF6 Rockland Anti-KLRA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CF7 Rockland Anti-KLRA2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CF8 Rockland Anti-KLRA3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CF9 Rockland Anti-KPNA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CG0 Rockland Anti-KPNA2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CG1 Rockland Anti-KPNA3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CG2 Rockland Anti-KPNA4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CG3 Rockland Anti-KPNA5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CG4 Rockland Anti-KPNA5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CG5 Rockland Anti-KPNA6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CG6 Rockland Anti-KPNA7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CG7 Rockland Anti-KREMEN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CG8 Rockland Anti-KREMEN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CG9 Rockland Anti-L1TD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CH0 Rockland Anti-La Crosse Virus Nucleocapsid (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CH1 Rockland Anti-LAMP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CH2 Rockland Anti-LAMP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CH3 Rockland Anti-LAMTOR1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CH4 Rockland Anti-LAMTOR2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CH5 Rockland Anti-LAMTOR3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CH6 Rockland Anti-LANO (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CH7 Rockland Anti-LASS5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CH8 Rockland Anti-LASS5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CH9 Rockland Anti-LASS5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CJ0 Rockland Anti-LASS6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CJ1 Rockland Anti-LEMD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CJ2 Rockland Anti-LEMD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CJ3 Rockland Anti-LEMD3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CJ4 Rockland Anti-LGI1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CJ5 Rockland Anti-LGI1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CJ6 Rockland Anti-LGI2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CJ7 Rockland Anti-LGI2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CJ8 Rockland Anti-LGI3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CJ9 Rockland Anti-LGI4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CK0 Rockland Anti-LGI4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CK1 Rockland Anti-LGP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CK2 Rockland Anti-LGP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CK3 Rockland Anti-LGP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CK4 Rockland Anti-LIAR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CK5 Rockland Anti-LIF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CK6 Rockland Anti-LIMA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CK7 Rockland Anti-LIMP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CK8 Rockland Anti-LIMP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CK9 Rockland Anti-LIN28 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CL1 Rockland Anti-LIN54 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CL2 Rockland Anti-LIS1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CL3 Rockland Anti-Livin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CL4 Rockland Anti-LKB1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CL5 Rockland Anti-LMBRD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CL6 Rockland Anti-LMX1A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CL7 Rockland Anti-LMX1B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CL8 Rockland Anti-LNPEP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CL9 Rockland Anti-LPIN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CM0 Rockland Anti-LRFN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CM1 Rockland Anti-LRFN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CM2 Rockland Anti-LRFN3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CM3 Rockland Anti-LRFN4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CM4 Rockland Anti-LRFN5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CM5 Rockland Anti-LRRC19 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CM6 Rockland Anti-LRRC26 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CM7 Rockland Anti-LRRFIP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CM8 Rockland Anti-LRRFIP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CM9 Rockland Anti-LRRTM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CN0 Rockland Anti-LRRTM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CN1 Rockland Anti-LRRTM3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CN2 Rockland Anti-LRRTM4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CN3 Rockland Anti-LSD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CN4 Rockland Anti-LSD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CN5 Rockland Anti-LXR-A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CN6 Rockland Anti-LXR-B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CN7 Rockland Anti-LY6K (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CN8 Rockland Anti-LYRM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CN9 Rockland Anti-LYRM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CP0 Rockland Anti-LYRM3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CP1 Rockland Anti-LYZL1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CP2 Rockland Anti-LZTR1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CP3 Rockland Anti-LZTR2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CP4 Rockland Anti-LZTS2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CP5 Rockland Anti-LZTS2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CP7 Rockland Anti-Maelstrom (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CP8 Rockland Anti-MAK10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CP9 Rockland Anti-MAK10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CQ0 Rockland Anti-MALT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CQ1 Rockland Anti-MANF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CQ2 Rockland Anti-MANF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CQ3 Rockland Anti-MAP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CQ4 Rockland Anti-MAP1LC3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CQ5 Rockland Anti-MAP1LC3A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CQ6 Rockland Anti-MAP1LC3B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CQ7 Rockland Anti-MAP1LC3C (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CQ8 Rockland Anti-MAPKAP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CQ9 Rockland Anti-MARCH8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CR0 Rockland Anti-MARVELD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CR1 Rockland Anti-MATN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CR2 Rockland Anti-MATN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CR3 Rockland Anti-MATN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CR4 Rockland Anti-MATN3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CR5 Rockland Anti-MATN3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CR6 Rockland Anti-MATN4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CR7 Rockland Anti-MC4R (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CR8 Rockland Anti-MCG10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CS1 Rockland Anti-MD-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CS2 Rockland Anti-MD-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CS6 Rockland Anti-MDA5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CS7 Rockland Anti-MDA5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CS8 Rockland Anti-ME1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CS9 Rockland Anti-ME2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CT0 Rockland Anti-MECR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CT1 Rockland Anti-MED28 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CT2 Rockland Anti-MED4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CT3 Rockland Anti-MEIG1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CT4 Rockland Anti-MettL7A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CT5 Rockland Anti-MettL7A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CT6 Rockland Anti-MettL7B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CT7 Rockland Anti-MettL7B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CT8 Rockland Anti-MFN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CT9 Rockland Anti-MFN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CU0 Rockland Anti-MFSD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CU1 Rockland Anti-MFSD2A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CU2 Rockland Anti-MFSD2B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CU3 Rockland Anti-MIB1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CU4 Rockland Anti-MICA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CU5 Rockland Anti-Mimitin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CU6 Rockland Anti-MINA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CU7 Rockland Anti-MIPU1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CU8 Rockland Anti-MLIP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CU9 Rockland Anti-MMP9 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CV0 Rockland Anti-MMS21 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CV1 Rockland Anti-MORF4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CV2 Rockland Anti-MOSPD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CV3 Rockland Anti-MOX1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CV4 Rockland Anti-MS4A6A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CV5 Rockland Anti-MSI2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CV6 Rockland Anti-MTCH2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CV7 Rockland Anti-MTERFD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CV8 Rockland Anti-MTERFD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CV9 Rockland Anti-MTERFD3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CW0 Rockland Anti-MUC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CW1 Rockland Anti-MYBPC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CW2 Rockland Anti-MYBPC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CW3 Rockland Anti-MYBPC2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CW4 Rockland Anti-MYCT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CW5 Rockland Anti-MYD88 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CW7 Rockland Anti-MYH3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CW8 Rockland Anti-MYH8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CW9 Rockland Anti-MYOZAP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CX0 Rockland Anti-MYT1L (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CX1 Rockland Anti-N4BP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CX3 Rockland Anti-NAIP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CX6 Rockland Anti-NALP10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CX7 Rockland Anti-NALP11 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CX8 Rockland Anti-NALP12 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CX9 Rockland Anti-NALP13 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CY0 Rockland Anti-NALP14 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CY2 Rockland Anti-NALP4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CY3 Rockland Anti-NALP5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CY4 Rockland Anti-NALP6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CY5 Rockland Anti-NALP7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CY6 Rockland Anti-NALP8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CY7 Rockland Anti-NANOS1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CY8 Rockland Anti-NANOS1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CY9 Rockland Anti-NANOS2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CZ0 Rockland Anti-NANOS2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CZ1 Rockland Anti-NANOS3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CZ2 Rockland Anti-NAT11 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CZ3 Rockland Anti-NCBP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CZ4 Rockland Anti-NCLN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CZ5 Rockland Anti-NDFIP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CZ6 Rockland Anti-NDST2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CZ7 Rockland Anti-NELF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CZ8 Rockland Anti-Nephrin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-CZ9 Rockland Anti-Nephrin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-D02 Rockland Anti-14-3-3 pS58 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D03 Rockland Anti-5-Lipoxygenase pS523 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D19 Rockland Anti-Collagen I, alpha 1 propeptide (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D20 Rockland Anti-Collagen I, alpha 1 telopeptide (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D30 Rockland Anti-Dopamine Transporter (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D31 Rockland Anti-Dynamin (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D34 Rockland Anti-Elk-1 pS383 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D35 Rockland Anti-EphrinB pY298 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D36 Rockland Anti-EphrinB pY317 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D37 Rockland Anti-EphrinB pY331 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D42 Rockland Anti-GABA(A) Receptor alpha 1 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D43 Rockland Anti-GABA(A) Receptor alpha 1 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D45 Rockland Anti-GABA(A) Receptor alpha 2 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D46 Rockland Anti-GABA(A) Receptor alpha 3 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D48 Rockland Anti-GABA(A) Receptor alpha 6 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D65 Rockland Anti-Glycine Receptor (Rabbit) Antibody 200ug 5754
600-401-D67 Rockland Anti-Interferon alpha Receptor Type I pS535/pS539 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D72 Rockland Anti-MEK1 pT292 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D73 Rockland Anti-MEK1 pT386 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D75 Rockland Anti-mGluR1a (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D78 Rockland Anti-mGluR7 pS862 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D85 Rockland Anti-NMDA R1, Splice Variant C1 (Rabbit) Antibody 25ug 5754
600-401-D86 Rockland Anti-NMDA R1, Splice Variant C2 (Rabbit) Antibody 25ug 5754
600-401-D87 Rockland Anti-NMDA R1, Splice Variant C2' (Rabbit) Antibody 25ug 5754
600-401-D88 Rockland Anti-NMDA R1, Splice Variant N1 (Rabbit) Antibody 25ug 5754
600-401-D90 Rockland Anti-NMDA R2A pY1325 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D94 Rockland Anti-NMDA R2C (Rabbit) Antibody 10ug 5754
600-401-D95 Rockland Anti-NMDA R2C pS1096 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-D96 Rockland Anti-NMDA R2C pS1244 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-DA0 Rockland Anti-NETO1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DA1 Rockland Anti-NEUCRIN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DA2 Rockland Anti-Neuritin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DA3 Rockland Anti-Neurotrypsin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DA4 Rockland Anti-Neurturin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DA5 Rockland Anti-NGFR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DA6 Rockland Anti-NGN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DA7 Rockland Anti-Nhe-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DA8 Rockland Anti-Nhe-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DA9 Rockland Anti-NIBRIN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DB0 Rockland Anti-NIBRIN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DB1 Rockland Anti-Nicastrin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DB2 Rockland Anti-Nicastrin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DB4 Rockland Anti-NINJ1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DB5 Rockland Anti-NIPSNAP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DB6 Rockland Anti-NIPSNAP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DB7 Rockland Anti-NIPSNAP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DB8 Rockland Anti-NIPSNAP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DB9 Rockland Anti-NIPSNAP3A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DC0 Rockland Anti-NIPSNAP3B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DC1 Rockland Anti-NK3R (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DC2 Rockland Anti-NKX2-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DC3 Rockland Anti-NKX2-2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DC4 Rockland Anti-NKX2-4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DC5 Rockland Anti-NKX2-6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DC6 Rockland Anti-NKX2-8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DC7 Rockland Anti-NLGN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DC9 Rockland Anti-NOD3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DD0 Rockland Anti-NOD4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DD1 Rockland Anti-NOD5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DD2 Rockland Anti-NOD6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DD3 Rockland Anti-NogoA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DD4 Rockland Anti-Nop30 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DD5 Rockland Anti-Norrin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DD6 Rockland Anti-NOSTRIN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DD7 Rockland Anti-NOTUM (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DD8 Rockland Anti-NOX1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DD9 Rockland Anti-NOX2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DE0 Rockland Anti-NOX3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DE1 Rockland Anti-NOX4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DE2 Rockland Anti-NPAS3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DE3 Rockland Anti-NPAS3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DE4 Rockland Anti-NPC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DE5 Rockland Anti-NPTX2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DE6 Rockland Anti-N-RAS (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DE7 Rockland Anti-NSA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DE8 Rockland Anti-NSA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DE9 Rockland Anti-Nucleobindin-2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DF0 Rockland Anti-Nudel (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DF1 Rockland Anti-NUMB (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DF2 Rockland Anti-NUP107 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DF3 Rockland Anti-NUP107 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DF4 Rockland Anti-NUP155 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DF5 Rockland Anti-NUP160 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DF6 Rockland Anti-OASL (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DF7 Rockland Anti-OCC-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DF8 Rockland Anti-OCC-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DF9 Rockland Anti-OCIAD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DG0 Rockland Anti-OCIAD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DG1 Rockland Anti-OCIAD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DG2 Rockland Anti-OCLN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DG3 Rockland Anti-OGFOD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DG4 Rockland Anti-OGFOD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DG7 Rockland Anti-op18 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DG8 Rockland Anti-op18 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DG9 Rockland Anti-ORAI1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DH2 Rockland Anti-ORAI3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DH5 Rockland Anti-ORMDL1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DH6 Rockland Anti-OTUD4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DH7 Rockland Anti-OTUD5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DH8 Rockland Anti-OVGP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DH9 Rockland Anti-P2RX7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DJ0 Rockland Anti-p53AIP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DJ1 Rockland Anti-p53R2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DJ2 Rockland Anti-PAK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DJ3 Rockland Anti-PAK4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DJ4 Rockland Anti-PAK5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DJ5 Rockland Anti-PAK6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DJ6 Rockland Anti-PALB2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DJ7 Rockland Anti-PANX1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DJ8 Rockland Anti-Paralemmin3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DJ9 Rockland Anti-PARK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DK0 Rockland Anti-PCDH12 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DK1 Rockland Anti-PCDH18 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DK2 Rockland Anti-PD-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DK4 Rockland Anti-PDCL (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DK5 Rockland Anti-PDCL2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DK6 Rockland Anti-PDCL3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DK7 Rockland Anti-PDGF-B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DK8 Rockland Anti-PDL2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DK9 Rockland Anti-PEAR1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DL0 Rockland Anti-Pellino 1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DL1 Rockland Anti-PEN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DL2 Rockland Anti-PEN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DL3 Rockland Anti-Periphilin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DL4 Rockland Anti-PGCC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DL5 Rockland Anti-PHAP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DL6 Rockland Anti-PHAP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DL7 Rockland Anti-PHAP I (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DL8 Rockland Anti-PHAP I (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DL9 Rockland Anti-PHAP III (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DM0 Rockland Anti-PHC3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DM1 Rockland Anti-PHF14 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DM2 Rockland Anti-PHLPP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DM3 Rockland Anti-PHLPP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DM4 Rockland Anti-PHOX2A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DM5 Rockland Anti-PHOX2B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DM6 Rockland Anti-PIAS1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DM7 Rockland Anti-PIAS2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DM8 Rockland Anti-PIAS3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DM9 Rockland Anti-PIAS4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DN0 Rockland Anti-PIBF1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DN1 Rockland Anti-PICALM (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DN3 Rockland Anti-PIERCE1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DN4 Rockland Anti-PIG-Y (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DN5 Rockland Anti-PIG-Y (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DN6 Rockland Anti-PIK3C3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DN7 Rockland Anti-PIK3R4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DN9 Rockland Anti-PINK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DP0 Rockland Anti-PIST (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DP1 Rockland Anti-PIST (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DP2 Rockland Anti-PIWI-L1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DP3 Rockland Anti-PIWI-L2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DP4 Rockland Anti-PIWI-L2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DP5 Rockland Anti-PIWI-L3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DP6 Rockland Anti-PJA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DP7 Rockland Anti-PKR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DP8 Rockland Anti-PKR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DP9 Rockland Anti-PLA1A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DQ0 Rockland Anti-PLAC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DQ1 Rockland Anti-PLAC2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DQ2 Rockland Anti-PLAC3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DQ3 Rockland Anti-PLAC4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DQ4 Rockland Anti-PLAGL2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DQ5 Rockland Anti-PLEKHM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DQ6 Rockland Anti-PLEKHM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DQ7 Rockland Anti-PLEKHM3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DQ8 Rockland Anti-PLXDC2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DQ9 Rockland Anti-PLXDC2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DR0 Rockland Anti-PNAS4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DR1 Rockland Anti-POFUT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DR2 Rockland Anti-POLR3F (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DR3 Rockland Anti-POU2F3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DR4 Rockland Anti-POU3F2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DR5 Rockland Anti-POU5F1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DR6 Rockland Anti-PPAPDC1A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DR7 Rockland Anti-PPAPDC1B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DR8 Rockland Anti-PPAPDC2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DR9 Rockland Anti-PPAPDC3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DS0 Rockland Anti-PPARGC1A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DS1 Rockland Anti-PPARGC1A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DS2 Rockland Anti-PPFIA3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DS3 Rockland Anti-PPM1D (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DS4 Rockland Anti-PRC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DS5 Rockland Anti-Precerebellin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DS6 Rockland Anti-Precerebellin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DS7 Rockland Anti-Presenilin1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DS8 Rockland Anti-PRICKLE1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DS9 Rockland Anti-PRICKLE2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DT0 Rockland Anti-PRICKLE4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DT1 Rockland Anti-PRKCDBP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DT2 Rockland Anti-PROM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DT3 Rockland Anti-Prosapip1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DT4 Rockland Anti-Prosapip2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DT5 Rockland Anti-PRR5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DT6 Rockland Anti-PRR5L (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DT7 Rockland Anti-PRRT2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DT8 Rockland Anti-PRRX1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DT9 Rockland Anti-PRTFDC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DU0 Rockland Anti-PST1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DU1 Rockland Anti-PTCHD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DU2 Rockland Anti-PTCHD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DU3 Rockland Anti-PTCHD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DU4 Rockland Anti-PTEN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DU5 Rockland Anti-PTER (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DU6 Rockland Anti-PTGDR2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DU7 Rockland Anti-PTK7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DU8 Rockland Anti-PTPN5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DU9 Rockland Anti-PTPRD (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DV0 Rockland Anti-PUMA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DV5 Rockland Anti-Puumala Virus Glycoprotein (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DV6 Rockland Anti-Puumala Virus Nucleocapsid (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DV7 Rockland Anti-RAB21 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DV8 Rockland Anti-RABEX5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DV9 Rockland Anti-RAIDD (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DW1 Rockland Anti-RANBP10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DW2 Rockland Anti-RAP80 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DW3 Rockland Anti-RAP80 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DW4 Rockland Anti-Raptor (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DW5 Rockland Anti-Raptor (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DW6 Rockland Anti-Raptor (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DW7 Rockland Anti-RASSF10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DW8 Rockland Anti-RASSF6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DW9 Rockland Anti-RBBP8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DX0 Rockland Anti-RBM35A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DX1 Rockland Anti-RBM35B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DX2 Rockland Anti-RC3H1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DX3 Rockland Anti-RCAN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DX4 Rockland Anti-REEP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DX5 Rockland Anti-REEP3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DX6 Rockland Anti-REEP4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DX7 Rockland Anti-REQUIEM (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DX8 Rockland Anti-RGP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DX9 Rockland Anti-RGPD5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DY0 Rockland Anti-RGPD5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DY1 Rockland Anti-RGS21 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DY2 Rockland Anti-RGS22 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DY3 Rockland Anti-RHAMM (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DY4 Rockland Anti-RHBDD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DY5 Rockland Anti-RHBDD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DY6 Rockland Anti-RHBDD3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DY7 Rockland Anti-Rheb (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DY8 Rockland Anti-Rheb (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DY9 Rockland Anti-RHOG (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DZ0 Rockland Anti-RHOT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DZ1 Rockland Anti-RICK (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DZ2 Rockland Anti-RICK (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DZ3 Rockland Anti-Rift Valley Fever Virus (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DZ4 Rockland Anti-Rift Valley Fever Virus Nucleocapsid (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DZ5 Rockland Anti-Rift Valley Fever Virus Polymerase (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DZ6 Rockland Anti-RILP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DZ7 Rockland Anti-RILPL1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DZ8 Rockland Anti-RIM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-DZ9 Rockland Anti-RIM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-E04 Rockland Anti-p53 pS392 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-E09 Rockland Anti-Periostin (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-E10 Rockland Anti-Periostin (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-E12 Rockland Anti-Polo-Like Kinase pS482/pS486/pS490 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-E14 Rockland Anti-Potassium Channel, Voltage-Gated, Kv3.1 pS503 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-E23 Rockland Anti-Raf-1 pS301 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-E30 Rockland Anti-p90 RSK2 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-E32 Rockland Anti-Stargazin (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-E41 Rockland Anti-TAO2 pS181 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-E43 Rockland Anti-TDP43 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-E49 Rockland Anti-Tryptophan Hydroxylase pS260 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-E51 Rockland Anti-Tyrosine Hydroxylase pS31 (Rabbit) Antibody 100uL 5754
600-401-E68 Rockland Anti-Sprouty-2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-E68S Rockland Anti-Sprouty-2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-E70 Rockland Anti-SMAD3 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-E70-RTU Rockland Ready-To-Use Anti-SMAD3 (RABBIT) Antibody 100uL 3794
600-401-E70S Rockland Anti-SMAD3 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-E89 Rockland Anti-Aquaporin 1 (RABBIT) Antibody 100uL 5446
600-401-E90 Rockland Anti-Aquaporin 2 (RABBIT) Antibody 100uL 5446
600-401-E91 Rockland Anti-Aquaporin 3 (RABBIT) Antibody 100uL 5446
600-401-E92 Rockland Anti-Aquaporin 4 (RABBIT) Antibody 100uL 5446
600-401-E93 Rockland Anti-BASSOON (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-EA0 Rockland Anti-RIM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EA1 Rockland Anti-RIM3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EA2 Rockland Anti-RIP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EA3 Rockland Anti-RIPK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EA4 Rockland Anti-Rkhd1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EA5 Rockland Anti-Rkhd2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EA6 Rockland Anti-RKHD3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EA7 Rockland Anti-Rkhd4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EA8 Rockland Anti-RLP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EA9 Rockland Anti-RNAse H2A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EB0 Rockland Anti-RNASET2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EB1 Rockland Anti-RNF168 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EB2 Rockland Anti-RNF20 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EB3 Rockland Anti-RNF8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EB4 Rockland Anti-ROCK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EB5 Rockland Anti-RP105 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EB6 Rockland Anti-RP105 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EB7 Rockland Anti-RP105 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EB8 Rockland Anti-RPA Interacting Protein (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EB9 Rockland Anti-RPA Interacting Protein (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EC0 Rockland Anti-RPS6K1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EC1 Rockland Anti-RPSA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EC2 Rockland Anti-RRAS2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EC3 Rockland Anti-RSPO1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EC4 Rockland Anti-RSRC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EC5 Rockland Anti-RTN4RL2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EC6 Rockland Anti-RTP801 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EC7 Rockland Anti-RTP801 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EC8 Rockland Anti-Rubicon (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EC9 Rockland Anti-RUNX1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ED0 Rockland Anti-RUSC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ED1 Rockland Anti-RUSC2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ED2 Rockland Anti-RUSC2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ED3 Rockland Anti-RWDD3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ED4 Rockland Anti-RWDD3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ED5 Rockland Anti-S1P1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ED6 Rockland Anti-SAE2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ED7 Rockland Anti-SAMHD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ED8 Rockland Anti-SAMSN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ED9 Rockland Anti-SAPAP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EE0 Rockland Anti-SCARB1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EE1 Rockland Anti-SCF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EE2 Rockland Anti-SCO1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EE3 Rockland Anti-SCO2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EE4 Rockland Anti-SCRAPPER (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EE5 Rockland Anti-SCRAPPER (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EE6 Rockland Anti-SCRN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EE7 Rockland Anti-SCRN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EE8 Rockland Anti-SCRN3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EE9 Rockland Anti-SCUBE1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EF0 Rockland Anti-SCUBE2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EF1 Rockland Anti-SCUBE3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EF2 Rockland Anti-SCUBE3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EF3 Rockland Anti-SDHAF1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EF5 Rockland Anti-SDHD (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EF6 Rockland Anti-Seasonal H1N1 Hemagglutinin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EF7 Rockland Anti-Seasonal H1N1 Hemagglutinin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EF8 Rockland Anti-Seasonal H1N1 Hemagglutinin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EG3 Rockland Anti-Seasonal H1N1 Nonstructural Protein 1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EG4 Rockland Anti-Seasonal H1N1 Nucleocapsid Protein (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EG5 Rockland Anti-SEC62 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EG6 Rockland Anti-SELK (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EG7 Rockland Anti-SEPT1(RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EG8 Rockland Anti-SESTD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EG9 Rockland Anti-SESTRIN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EH0 Rockland Anti-SFTS Virus HB29 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EH1 Rockland Anti-SFTS Virus HB29 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EH2 Rockland Anti-SFTS Virus HB29 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EH3 Rockland Anti-SFTS Virus HB29 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EH4 Rockland Anti-SGSM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EH5 Rockland Anti-SGSM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EH6 Rockland Anti-SGSM3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EH7 Rockland Anti-SH3BP4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EH8 Rockland Anti-SH3RF2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EH9 Rockland Anti-SHANK3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EJ0 Rockland Anti-SHBG (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EJ1 Rockland Anti-SHISA3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EJ2 Rockland Anti-SHISA4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EJ3 Rockland Anti-SHISA9 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EJ4 Rockland Anti-SHOC2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EJ5 Rockland Anti-SHP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EJ6 Rockland Anti-SHP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EJ7 Rockland Anti-SHQ1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EJ8 Rockland Anti-SHROOM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EJ9 Rockland Anti-SHROOM3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EK0 Rockland Anti-SIDT2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EK1 Rockland Anti-SIGIRR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EK2 Rockland Anti-Siglec11 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EK3 Rockland Anti-SIGLEC15 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EK4 Rockland Anti-SIK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EK5 Rockland Anti-SIK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EK7 Rockland Anti-Sin Nombre Virus Glycoprotein 1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EK8 Rockland Anti-Sin Nombre Virus Glycoprotein 2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EK9 Rockland Anti-Sin Nombre Virus Nucleocapsid (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EL0 Rockland Anti-SIP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EL1 Rockland Anti-SIPA1L1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EL2 Rockland Anti-SIPA1L2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EL3 Rockland Anti-SIPA1L3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EL4 Rockland Anti-SIRP alpha (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EL6 Rockland Anti-SIRT2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EL7 Rockland Anti-SIRT2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EM4 Rockland Anti-SKA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EM5 Rockland Anti-SKA2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EM6 Rockland Anti-SKA3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EM7 Rockland Anti-SKI (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EM8 Rockland Anti-SKI2W (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EM9 Rockland Anti-SkiP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EN0 Rockland Anti-SLAIN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EN1 Rockland Anti-SLAIN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EN2 Rockland Anti-SLAIN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EN3 Rockland Anti-SLAMF1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EN4 Rockland Anti-SLAMF2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EN5 Rockland Anti-SLAMF3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EN6 Rockland Anti-SLAMF4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EN7 Rockland Anti-SLAMF9 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EN8 Rockland Anti-SLC1A7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EN9 Rockland Anti-Slc22A17 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EP0 Rockland Anti-SLC27A6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EP1 Rockland Anti-SLC29A1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EP2 Rockland Anti-Slc35D1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EP3 Rockland Anti-Slc35D1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EP4 Rockland Anti-SLC35D2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EP5 Rockland Anti-SLC35D3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EP6 Rockland Anti-Slc37A2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EP7 Rockland Anti-SLFN12 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EP8 Rockland Anti-SLFN14 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EP9 Rockland Anti-Slitrk1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EQ0 Rockland Anti-Slitrk1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EQ1 Rockland Anti-Slitrk2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EQ2 Rockland Anti-Slitrk2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EQ3 Rockland Anti-Slitrk3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EQ5 Rockland Anti-Slitrk4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EQ6 Rockland Anti-Slitrk4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EQ8 Rockland Anti-Slitrk5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EQ9 Rockland Anti-Slitrk6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ER1 Rockland Anti-SLPI (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ER2 Rockland Anti-SLPI (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ER3 Rockland Anti-Slug (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ER4 Rockland Anti-Smac (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ER5 Rockland Anti-SMARCA4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ER6 Rockland Anti-SMURF1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ER7 Rockland Anti-SMURF2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ER8 Rockland Anti-SNCA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ER9 Rockland Anti-SnoN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ES0 Rockland Anti-SOCS1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ES2 Rockland Anti-SOGA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ES3 Rockland Anti-SOX17 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ES4 Rockland Anti-SOX18 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ES5 Rockland Anti-SOX2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ES6 Rockland Anti-SPATA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ES9 Rockland Anti-SPATA3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ET0 Rockland Anti-SPATA4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ET1 Rockland Anti-SPATA6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ET2 Rockland Anti-SPG11 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ET3 Rockland Anti-SPG15 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ET4 Rockland Anti-SPINK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ET5 Rockland Anti-SPINSTER (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ET6 Rockland Anti-SPP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ET7 Rockland Anti-Spred1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ET8 Rockland Anti-Spred2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-ET9 Rockland Anti-Spred3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EU0 Rockland Anti-SPRYD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EU1 Rockland Anti-SPRYD3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EU2 Rockland Anti-SPRYD4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EU3 Rockland Anti-SPRYD5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EU4 Rockland Anti-SPT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EU5 Rockland Anti-SPT2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EU6 Rockland Anti-SQSTM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EU7 Rockland Anti-sRANK Ligand (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EU8 Rockland Anti-SREBF1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EU9 Rockland Anti-SREBF2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EV0 Rockland Anti-SRPX1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EV1 Rockland Anti-SRPX2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EV2 Rockland Anti-ST3gal6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EV4 Rockland Anti-STAU1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EV5 Rockland Anti-STEAP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EV6 Rockland Anti-STEAP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EV7 Rockland Anti-STEAP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EV8 Rockland Anti-STEAP3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EV9 Rockland Anti-STEAP4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EW0 Rockland Anti-Stella (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EW1 Rockland Anti-STIM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EW2 Rockland Anti-Stk39 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EW3 Rockland Anti-Stk39 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EW4 Rockland Anti-STOX1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EW5 Rockland Anti-STOX2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EW8 Rockland Anti-Strumpellin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EW9 Rockland Anti-SUMO2/3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EX0 Rockland Anti-Survivin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EX1 Rockland Anti-Survivin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EX2 Rockland Anti-SUZ12 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EX3 Rockland Anti-Swine H1N1 Hemagglutinin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EX4 Rockland Anti-Swine H1N1 Hemagglutinin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EX6 Rockland Anti-Swine H1N1 Neuraminidase (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EX7 Rockland Anti-Swine H1N1 Nonstructural Protein 1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EX8 Rockland Anti-Swine H1N1 Nucleocapsid Protein (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EX9 Rockland Anti-SYNGR1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EY0 Rockland Anti-SYNGR2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EY1 Rockland Anti-SYNGR3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EY2 Rockland Anti-SYNGR4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EY3 Rockland Anti-SYNPO (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EY4 Rockland Anti-SYNPO2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EY5 Rockland Anti-SYNPO2L (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EY6 Rockland Anti-Syntaphilin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EY7 Rockland Anti-Syntaphilin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EY8 Rockland Anti-SYPL1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EY9 Rockland Anti-SYPL2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EZ0 Rockland Anti-SYTL5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EZ1 Rockland Anti-TAB1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EZ2 Rockland Anti-TAB2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EZ3 Rockland Anti-TAB3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EZ4 Rockland Anti-TACI (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EZ5 Rockland Anti-TAF9 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EZ6 Rockland Anti-TAK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EZ7 Rockland Anti-TANK (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EZ8 Rockland Anti-TBC1D1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-EZ9 Rockland Anti-TBX21 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-F19 Rockland Anti-Cu/Zn SOD (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-F20 Rockland Anti-Cu/Zn SOD (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-F48 Rockland Anti-HO-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-F52 Rockland Anti-Hsp110 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-F76 Rockland Anti-HSPB2 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-F85 Rockland Anti-KDEL (RABBIT) Antibody 200ug 5446
600-401-FA0 Rockland Anti-T-cadherin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FA2 Rockland Anti-TCCR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FA3 Rockland Anti-TCCR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FA4 Rockland Anti-TCF12 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FA5 Rockland Anti-TCF3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FA6 Rockland Anti-TCIRG1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FA7 Rockland Anti-TCTEX1D1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FA8 Rockland Anti-TCTEX1D2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FA9 Rockland Anti-TCTEX1D3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FB0 Rockland Anti-TCTEX1D4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FB1 Rockland Anti-TCTN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FB2 Rockland Anti-TCTN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FB3 Rockland Anti-TCTN3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FB4 Rockland Anti-TDP43 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FB5 Rockland Anti-TDRG1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FB6 Rockland Anti-TEKT5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FB7 Rockland Anti-TEM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FB8 Rockland Anti-TEM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FB9 Rockland Anti-TEM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FC0 Rockland Anti-TEM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FC1 Rockland Anti-TEM4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FC2 Rockland Anti-TEM5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FC3 Rockland Anti-TEM5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FC4 Rockland Anti-TEM7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FC5 Rockland Anti-TEM7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FC6 Rockland Anti-TERF2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FC7 Rockland Anti-TESPA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FC8 Rockland Anti-TET1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FC9 Rockland Anti-TET2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FD0 Rockland Anti-TFCP2L1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FD1 Rockland Anti-TFEB (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FD2 Rockland Anti-TFEB (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FD3 Rockland Anti-TFF3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FD4 Rockland Anti-TFPI (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FD5 Rockland Anti-TGM5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FD6 Rockland Anti-TGM7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FD7 Rockland Anti-THAP11 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FD9 Rockland Anti-THEM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FE0 Rockland Anti-THEM4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FE1 Rockland Anti-Thymopoietin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FE2 Rockland Anti-TIAF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FE3 Rockland Anti-TICRR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FE4 Rockland Anti-TIGAR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FE5 Rockland Anti-TIGAR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FE6 Rockland Anti-TIM-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FE7 Rockland Anti-TIM-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FE8 Rockland Anti-TIM-4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FE9 Rockland Anti-TIM-4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FF1 Rockland Anti-TIP47 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FF2 Rockland Anti-TIP47 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FG0 Rockland Anti-TLR4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FG1 Rockland Anti-TLR5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FG2 Rockland Anti-TLR6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FG3 Rockland Anti-TLR6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FG4 Rockland Anti-TLR8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FG5 Rockland Anti-TLR8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FG6 Rockland Anti-TLR9 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FG7 Rockland Anti-TLX1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FG8 Rockland Anti-TLX2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FG9 Rockland Anti-TLX3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FH0 Rockland Anti-TM4SF1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FH1 Rockland Anti-TMEM106A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FH2 Rockland Anti-TMEM106B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FH3 Rockland Anti-TMEM107 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FH4 Rockland Anti-TMEM135 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FH5 Rockland Anti-TMEM147 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FH6 Rockland Anti-TMEM16A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FH7 Rockland Anti-TMEM16B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FH8 Rockland Anti-TMEM18 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FH9 Rockland Anti-TMEM184A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FJ0 Rockland Anti-TMEM184B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FJ1 Rockland Anti-TMEM184C (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FJ2 Rockland Anti-TMEM192 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FJ3 Rockland Anti-TMEM204 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FJ4 Rockland Anti-TMEM214 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FJ5 Rockland Anti-TMEM214 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FJ6 Rockland Anti-TMEM38A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FJ7 Rockland Anti-TMEM38B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FJ8 Rockland Anti-TMEM59 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FJ9 Rockland Anti-TMEM59L (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FK0 Rockland Anti-TMEM70 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FK1 Rockland Anti-TMEM88 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FK2 Rockland Anti-TMIGD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FK3 Rockland Anti-TMIGD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FK4 Rockland Anti-TMP21 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FK5 Rockland Anti-TMP21 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FK6 Rockland Anti-TNFAIP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FK7 Rockland Anti-TNFAIP3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FK8 Rockland Anti-TNFAIP3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FK9 Rockland Anti-TNFRSF14 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FL0 Rockland Anti-TNFRSF14 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FL1 Rockland Anti-TNFSF4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FL2 Rockland Anti-TNPO3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FL3 Rockland Anti-TNPO3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FL4 Rockland Anti-TOCA-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FL5 Rockland Anti-TOCA-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FL6 Rockland Anti-TOLLIP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FL7 Rockland Anti-TOLLIP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FL8 Rockland Anti-TOM70 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FL9 Rockland Anti-TOM70 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FM0 Rockland Anti-TOPAZ1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FM1 Rockland Anti-TOR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FM2 Rockland Anti-Toso (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FM3 Rockland Anti-TOX (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FM4 Rockland Anti-TPT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FM5 Rockland Anti-TRAF2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FM6 Rockland Anti-TRAF3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FM7 Rockland Anti-TRAF3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FM8 Rockland Anti-Translin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FN0 Rockland Anti-TRAP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FN1 Rockland Anti-TRB3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FN2 Rockland Anti-TRBP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FN3 Rockland Anti-TREM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FN4 Rockland Anti-TRESK (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FN5 Rockland Anti-TREX1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FN6 Rockland Anti-TREX2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FN7 Rockland Anti-TRIAD3A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FN8 Rockland Anti-TRIM21 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FN9 Rockland Anti-TRIM24 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FP0 Rockland Anti-TRIM25 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FP1 Rockland Anti-TRIM25 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FP2 Rockland Anti-TRIM28 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FP3 Rockland Anti-TRIM30 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FP4 Rockland Anti-TRIM30 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FP5 Rockland Anti-TRIM33 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FP6 Rockland Anti-TRIM5 alpha (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FP7 Rockland Anti-TRIM5 alpha (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FP8 Rockland Anti-TRIM5 delta (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FP9 Rockland Anti-TRIM5 gamma (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FQ0 Rockland Anti-TRIM71 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FQ1 Rockland Anti-TRIP12 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FQ2 Rockland Anti-TRIP6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FQ3 Rockland Anti-TRPC3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FQ4 Rockland Anti-TRPC3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FQ5 Rockland Anti-TRPC6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FQ6 Rockland Anti-TRPV1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FQ7 Rockland Anti-TRPV4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FQ8 Rockland Anti-TSC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FQ9 Rockland Anti-TSC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FR0 Rockland Anti-TSC2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FR1 Rockland Anti-TSC2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FR2 Rockland Anti-TSC22D3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FR3 Rockland Anti-TSHZ1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FR4 Rockland Anti-TSHZ2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FR5 Rockland Anti-TSHZ3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FR6 Rockland Anti-TSLP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FR7 Rockland Anti-TSLP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FR8 Rockland Anti-TSLP Receptor (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FR9 Rockland Anti-TSLP Receptor (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FS0 Rockland Anti-TSPAN9 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FS1 Rockland Anti-TSPY1L (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FS2 Rockland Anti-TSPY1S (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FS3 Rockland Anti-TTBK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FS4 Rockland Anti-TTBK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FS5 Rockland Anti-TTC5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FS6 Rockland Anti-TTYH1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FS7 Rockland Anti-TTYH2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FS8 Rockland Anti-TWA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FS9 Rockland Anti-TWEAK (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FT0 Rockland Anti-TXNIP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FT1 Rockland Anti-TYK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FT2 Rockland Anti-TYW1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FT3 Rockland Anti-TYW2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FT4 Rockland Anti-TYW3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FT5 Rockland Anti-TYW4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FT6 Rockland Anti-UBC13 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FT7 Rockland Anti-UBIAD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FT8 Rockland Anti-UCMA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FT9 Rockland Anti-UCP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FU0 Rockland Anti-UEV1A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FU1 Rockland Anti-UHRF1BP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FU2 Rockland Anti-UHRF1BP1L (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FU4 Rockland Anti-ULK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FU5 Rockland Anti-ULK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FU6 Rockland Anti-ULK3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FU7 Rockland Anti-ULK4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FU8 Rockland Anti-Unc93a (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FU9 Rockland Anti-Unc93b (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FV0 Rockland Anti-UNG1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FV1 Rockland Anti-UNG1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FV2 Rockland Anti-UNG2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FV3 Rockland Anti-UPK1B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FV4 Rockland Anti-UROP11 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FV5 Rockland Anti-USP10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FV6 Rockland Anti-USP25 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FV7 Rockland Anti-UVRAG (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FV8 Rockland Anti-VAMP7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FV9 Rockland Anti-VARP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FW0 Rockland Anti-VARP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FW1 Rockland Anti-VASH1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FW2 Rockland Anti-VENTX (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FW3 Rockland Anti-VEZT (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FW4 Rockland Anti-Vinculin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FW5 Rockland Anti-Vinculin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FW7 Rockland Anti-VISA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FW8 Rockland Anti-VISA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FW9 Rockland Anti-VKORC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FX0 Rockland Anti-VLK (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FX1 Rockland Anti-VNN3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FX2 Rockland Anti-VPS39 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FX3 Rockland Anti-VPS53 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FX4 Rockland Anti-VPS53 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FX5 Rockland Anti-VTCN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FX6 Rockland Anti-WAC (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FX7 Rockland Anti-WAPL (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FX8 Rockland Anti-WDR18 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FX9 Rockland Anti-WDR35 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FY0 Rockland Anti-WDR5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FY1 Rockland Anti-WDR61 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FY2 Rockland Anti-WDR92 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FY3 Rockland Anti-West Nile Virus Core (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FY4 Rockland Anti-West Nile Virus Envelope (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FY5 Rockland Anti-West Nile Virus Envelope (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FY6 Rockland Anti-West Nile Virus Envelope (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FY7 Rockland Anti-West Nile Virus Matrix (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FY8 Rockland Anti-West Nile Virus Matrix (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FY9 Rockland Anti-WFDC2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FZ0 Rockland Anti-WIPI1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FZ1 Rockland Anti-WIPI2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FZ2 Rockland Anti-WIZ (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FZ3 Rockland Anti-Wnt10a (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FZ4 Rockland Anti-WNV Core (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FZ5 Rockland Anti-WWC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FZ6 Rockland Anti-XAF-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-FZ7 Rockland Anti-XAF-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G13 Rockland Anti-Mn SOD (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G14 Rockland Anti-Mn SOD (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G30 Rockland Anti-Piccolo (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-G52 Rockland Anti-TLR4 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-G68 Rockland Anti-GAB1 pY659 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-G68S Rockland Anti-GAB1 pY659 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-G69 Rockland Anti-RON pY1353 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-G69S Rockland Anti-RON pY1353 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-G70 Rockland Anti-RON pY1360 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-G70S Rockland Anti-RON pY1360 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-G71 Rockland Anti-ACE2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G72 Rockland Anti-ADIPONECTIN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G73 Rockland Anti-ADIPONECTIN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G74 Rockland Anti-AID (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G76 Rockland Anti-APP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G77 Rockland Anti-APRIL (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G80 Rockland Anti-Avian Influenza Neuraminidase (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G81 Rockland Anti-Avian Influenza Neuraminidase (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G82 Rockland Anti-BACE2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G84 Rockland Anti-BECLIN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G85 Rockland Anti-BMI1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G86 Rockland Anti-BNIP3L (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G89 Rockland Anti-CX3CR1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G90 Rockland Anti-CX3CR1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G92 Rockland Anti-CXCR4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G93 Rockland Anti-DcR2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G95 Rockland Anti-DEDAF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G96 Rockland Anti-DR5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G97 Rockland Anti-H1N1 Neuraminidase (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G98 Rockland Anti-IL-21 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-G99 Rockland Anti-IL-23 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GA0 Rockland Anti-XEDAR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GA1 Rockland Anti-XKR8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GA2 Rockland Anti-YBX2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GA3 Rockland Anti-YPEL1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GA4 Rockland Anti-YPEL2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GA5 Rockland Anti-YPEL3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GA6 Rockland Anti-YPEL4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GA7 Rockland Anti-YPEL5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GA8 Rockland Anti-ZBED1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GA9 Rockland Anti-ZBED2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GB0 Rockland Anti-ZBED3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GB1 Rockland Anti-ZBED3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GB2 Rockland Anti-ZBP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GB3 Rockland Anti-ZBRK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GB4 Rockland Anti-ZBTB1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GB5 Rockland Anti-ZBTB2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GB6 Rockland Anti-ZBTB3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GB7 Rockland Anti-ZBTB4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GB8 Rockland Anti-ZBTB40 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GB9 Rockland Anti-ZBTB5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GC0 Rockland Anti-ZBTB6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GC1 Rockland Anti-ZBTB7A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GC2 Rockland Anti-ZBTB8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GC3 Rockland Anti-ZBTB9 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GC4 Rockland Anti-ZC3H12A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GC5 Rockland Anti-ZC3H12B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GC6 Rockland Anti-ZC3H12C (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GC7 Rockland Anti-ZC3H12D (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GC8 Rockland Anti-ZC3HAV1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GC9 Rockland Anti-ZCRB1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GD0 Rockland Anti-ZEB1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GD1 Rockland Anti-ZEB2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GD2 Rockland Anti-ZF21 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GD3 Rockland Anti-ZFP219 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GD4 Rockland Anti-ZFP281 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GD5 Rockland Anti-ZFX (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GD7 Rockland Anti-ZHANGFEI (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GD8 Rockland Anti-ZIMP10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GD9 Rockland Anti-ZIMP7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GE0 Rockland Anti-ZIP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GE1 Rockland Anti-ZIP10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GE2 Rockland Anti-ZIP10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GE3 Rockland Anti-ZIP11 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GE4 Rockland Anti-ZIP12 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GE5 Rockland Anti-ZIP13 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GE6 Rockland Anti-ZIP14 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GE7 Rockland Anti-ZIP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GE8 Rockland Anti-ZIP3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GF0 Rockland Anti-ZIP5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GF1 Rockland Anti-ZIP6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GF2 Rockland Anti-ZIP7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GF3 Rockland Anti-ZIP8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GF4 Rockland Anti-ZIP9 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GF5 Rockland Anti-ZIPK (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GF6 Rockland Anti-ZMYM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GF7 Rockland Anti-ZMYM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GF8 Rockland Anti-ZMYM3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GF9 Rockland Anti-ZMYM4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GG0 Rockland Anti-ZNF346 (CT) (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GG1 Rockland Anti-ZNF346 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GG2 Rockland Anti-ZNF521 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GG3 Rockland Anti-ZNF521 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GG4 Rockland Anti-ZNF536 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GG5 Rockland Anti-ZNF687 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GG6 Rockland Anti-ZNF687 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GG7 Rockland Anti-ZNF821 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GG8 Rockland Anti-ZSCAN4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-GH1 Rockland Anti-STAT1 [Asym-dimethyl Arg31] (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GH1S Rockland Anti-STAT1 [Asym-dimethyl Arg31] (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GH3 Rockland Anti-STAT3 [Asym-dimethyl Arg31] (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GH3S Rockland Anti-STAT3 [Asym-dimethyl Arg31] (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GH4 Rockland Anti-STAT5 [Arg31-Methyl] (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GH4S Rockland Anti-STAT5 [Arg31-Methyl] (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GH5 Rockland Anti-STAT5 [Asym-dimethyl Arg31] (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GH5S Rockland Anti-STAT5 [Asym-dimethyl Arg31] (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GH6 Rockland Anti-STAT3 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GH6S Rockland Anti-STAT3 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GK0 Rockland Anti-Cas9 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GK0S Rockland Anti-Cas9 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GN2 Rockland Anti-Cyclin D3 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GN2S Rockland Anti-Cyclin D3 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GN3 Rockland Anti-Glut2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GN3S Rockland Anti-Glut2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GN5 Rockland Anti-JAM A pY280 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GN5S Rockland Anti-JAM A pY280 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GN7 Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GN7S Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GN8 Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GN8S Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GP0 Rockland Anti-ERK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GP0S Rockland Anti-ERK1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GP1 Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GP1S Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GQ0 Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GQ0S Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GQ1 Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GQ1S Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GQ2 Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GQ2S Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GR7 Rockland Anti-Pax7 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GR7S Rockland Anti-Pax7 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GR8 Rockland Anti-Nuclear receptor ROR gamma pS203 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GR8S Rockland Anti-Nuclear receptor ROR gamma pS203 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GT3 Rockland Anti-Orf2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GT3S Rockland Anti-Orf2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GT4 Rockland Anti-CD44 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GT4S Rockland Anti-CD44 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GT5 Rockland Anti-Abi1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GT5S Rockland Anti-Abi1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GT6 Rockland Anti-Nrf2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GT6S Rockland Anti-Nrf2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GT8 Rockland Anti-PIK3CB (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GT8S Rockland Anti-PIK3CB (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GT9 Rockland Anti-EZH1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GT9S Rockland Anti-EZH1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GU0 Rockland Anti-Integrin beta 3 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GU0S Rockland Anti-Integrin beta 3 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GU2 Rockland Anti-KLF4 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GU2S Rockland Anti-KLF4 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GU3 Rockland Anti-xCT (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GU3S Rockland Anti-xCT (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GU4 Rockland Anti-BCL3 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GU4S Rockland Anti-BCL3 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GU5 Rockland Anti-PINK1 truncated (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GU5S Rockland Anti-PINK1 truncated (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GU7 Rockland Anti-ZO-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GU7S Rockland Anti-ZO-1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GU9 Rockland Anti-ATF6 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GU9S Rockland Anti-ATF6 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GV0 Rockland Anti-Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) (RABBIT) Antibody 100ug 5334
600-401-GV0S Rockland Anti-Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GV1 Rockland Anti-p53 (ac Lys292) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GV1S Rockland Anti-p53 (ac Lys292) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GV3 Rockland Anti-HSF1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GV3S Rockland Anti-HSF1 (RABBIT) Antibody 25ug 1386
600-401-GV5 Rockland Anti-PKM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GV5S Rockland Anti-PKM2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GW0 Rockland Anti-Ffar4 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GW0S Rockland Anti-Ffar4 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GW2 Rockland Anti-p53 (ac Lys305) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GW2S Rockland Anti-p53 (ac Lys305) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GW4 Rockland Anti-SIRT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GW4S Rockland Anti-SIRT1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GW7 Rockland Anti-ACSS2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GW7S Rockland Anti-ACSS2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GW8 Rockland Anti-TAF10 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GW8S Rockland Anti-TAF10 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GW9 Rockland Anti-Ngp (neutrophilic granule protein) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GW9S Rockland Anti-Ngp (neutrophilic granule protein) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GY1 Rockland Anti-ASAP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GY1S Rockland Anti-ASAP1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GY2 Rockland Anti-MUC4 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GY2S Rockland Anti-MUC4 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GZ4 Rockland Anti-Retinoblastoma [Monomethyl Lys860] (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GZ4S Rockland Anti-Retinoblastoma [Monomethyl Lys860] (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-GZ5 Rockland Anti-ABCB11 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-GZ8 Rockland Anti-PIAS1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-GZ8S Rockland Anti-PIAS1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-H00 Rockland Anti-IRF7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H01 Rockland Anti-LIPE (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H02 Rockland Anti-NALP3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H03 Rockland Anti-NANOG (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H04 Rockland Anti-Nephrin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H05 Rockland Anti-NOD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H06 Rockland Anti-Noxa (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H07 Rockland Anti-ORAI2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H08 Rockland Anti-ORAI3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H09 Rockland Anti-p53DINP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H11 Rockland Anti-PION (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H12 Rockland Anti-PRDM16 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H13 Rockland Anti-PTK7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H14 Rockland Anti-Rift Valley Fever Virus (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H15 Rockland Anti-RIG-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H16 Rockland Anti-RIP3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H17 Rockland Anti-Slug (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H18 Rockland Anti-SOCS1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H19 Rockland Anti-Spred1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H20 Rockland Anti-ST2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H21 Rockland Anti-STIM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H22 Rockland Anti-Strep-tag II (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H23 Rockland Anti-Swine H1N1 Hemagglutinin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H24 Rockland Anti-TACE (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H26 Rockland Anti-TLR3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H28 Rockland Anti-TRIM5 alpha (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H29 Rockland Anti-TRPC6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H30 Rockland Anti-TSLP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H31 Rockland Anti-VGF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H32 Rockland Anti-XBP-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H33 Rockland Anti-XBP-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H34 Rockland Anti-XIAP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-H35 Rockland Anti-Bach2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-H35S Rockland Anti-Bach2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-H36 Rockland Anti-H2AX pS139 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-H36S Rockland Anti-H2AX pS139 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-H38 Rockland Anti-STAT2 pS734 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-H38S Rockland Anti-STAT2 pS734 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-HB3 Rockland Anti-POL II (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-HB3S Rockland Anti-POL II (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-HB5 Rockland Anti-HEY1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-HB5S Rockland Anti-HEY1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-HB7 Rockland Anti-Cytochrome P450 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-HB7S Rockland Anti-Cytochrome P450 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-HB8 Rockland Anti-SQSTM1/p62 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-HB8S Rockland Anti-SQSTM1/p62 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-HB9 Rockland Anti-Ire1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-HB9S Rockland Anti-Ire1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-I05 Rockland Anti-RAB7 (RABBIT) Antibody 100ug 5936
600-401-I08 Rockland Anti-Receptor-interacting serine-threonine kinase 3 (RABBIT) Antibody 100ug 5936
600-401-I18 Rockland Anti-Edg6 (RABBIT) Antibody 100ug 5936
600-401-I52 Rockland Anti-Histone H3 [Monomethyl Arg2] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I53 Rockland Anti-Histone H3 [Asym-dimethyl Arg2] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I54 Rockland Anti-Histone H3
(RABBIT) Antibody
50ug 5936
600-401-I55 Rockland Anti-Histone H3 [Dimethyl Lys4, p Thr3] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I56 Rockland Anti-Histone H3 [ac Lys4, p Thr3] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I57 Rockland Anti-Histone H3 [Monomethyl Lys4] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I58 Rockland Anti-Histone H3 [Dimethyl Lys4] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I59 Rockland Anti-Histone H3 [Trimethyl Lys4] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I60 Rockland Anti-Histone H3 [ac Lys4] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I61 Rockland Anti-Histone H3 [Monomethyl Lys4, p Thr6] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I62 Rockland Anti-Histone H3 [Trimethyl Lys4, p Thr6] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I63 Rockland Anti-Histone H3
(RABBIT) Antibody
50ug 5936
600-401-I64 Rockland Anti-Histone H3
(RABBIT) Antibody
50ug 5936
600-401-I65 Rockland Anti-Histone H3
(RABBIT) Antibody
50ug 5936
600-401-I66 Rockland Anti-Histone H3 [Trimethyl Lys9, p Thr6] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I67 Rockland Anti-Histone H3 [Asym-dimethyl Arg8] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I68 Rockland Anti-Histone H3 [Sym-dimethyl Arg8] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I69 Rockland Anti-Histone H3 [Monomethyl Lys9] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I70 Rockland Anti-Histone H3 [Dimethyl Lys9] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I71 Rockland Anti-Histone H3 [Trimethyl Lys9] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I72 Rockland Anti-Histone H3 [ac Lys9] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I73 Rockland Anti-Histone H3 [ac Lys9, ac Lys14] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I74 Rockland Anti-Histone H3
(RABBIT) Antibody
50ug 5936
600-401-I75 Rockland Anti-Histone H3
(RABBIT) Antibody
50ug 5936
600-401-I76 Rockland Anti-Histone H3
(RABBIT) Antibody
50ug 5936
600-401-I77 Rockland Anti-Histone H3 [Asym-dimethyl Arg17] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I78 Rockland Anti-Histone H3 [Monomethyl Lys18] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I79 Rockland Anti-Histone H3 [Dimethyl Lys18] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I80 Rockland Anti-Histone H3 [Trimethyl Lys18] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I81 Rockland Anti-Histone H3 [ac Lys18] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I82 Rockland Anti-Histone H3 [ac Lys23] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I83 Rockland Anti-Histone H3
(RABBIT) Antibody
50ug 5936
600-401-I84 Rockland Anti-Histone H3 [Trimethyl Lys27, p Ser28] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I85 Rockland Anti-Histone H3 [Sym-dimethyl Arg2, Dimethyl Lys4] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I86 Rockland Anti-Histone H3 [Monomethyl Lys36] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I87 Rockland Anti-Histone H3 [Dimethyl Lys36] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I88 Rockland Anti-Histone H3 [Trimethyl Lys36] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I89 Rockland Anti-Histone H3 [ac Lys36] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I90 Rockland Anti-Histone H3 [Monomethyl Lys37] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I91 Rockland Anti-Histone H3 [Dimethyl Lys37] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I92 Rockland Anti-Histone H3 [Trimethyl Lys37] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I93 Rockland Anti-Histone H3 [Monomethyl Lys56] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I94 Rockland Anti-Histone H3 [Trimethyl Lys56] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I95 Rockland Anti-Histone H3 [Trimethyl Lys79] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I96 Rockland Anti-Histone H4
(RABBIT) Antibody
50ug 5936
600-401-I97 Rockland Anti-Histone H4 [Monomethyl Arg3] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I98 Rockland Anti-Histone H4 [ac Lys5] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-I99 Rockland Anti-Histone H4 [ac Lys8] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-J00 Rockland Anti-Histone H4 [ac Lys16] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-J01 Rockland Anti-Histone H4 [Monomethyl Lys20] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-J02 Rockland Anti-Histone H4 [Dimethyl Lys20] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-J09 Rockland Anti-KAT II (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J10 Rockland Anti-Beta Amyloid 40 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J11 Rockland Anti-ARHGAP22 pS22 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J12 Rockland Anti-ARHGAP22 pS397 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J13 Rockland Anti-Beta Amyloid pyro E11 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J14 Rockland Anti-Beta Amyloid pyro E3 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J15 Rockland Anti-Calnexin (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J16 Rockland Anti-HDAC1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J17 Rockland Anti-HDAC11 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J18 Rockland Anti-HDAC2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J19 Rockland Anti-HDAC2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J20 Rockland Anti-HDAC4 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J21 Rockland Anti-HDAC5 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J22 Rockland Anti-HDAC7 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J23 Rockland Anti-Huntington (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J24 Rockland Anti-Huntington (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J25 Rockland Anti-KMO (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J26 Rockland Anti-KMO (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J27 Rockland Anti-PARL (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J28 Rockland Anti-PIP5K2B (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J29 Rockland Anti-Protein Kinase C delta-Binding Protein (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J30 Rockland Anti-PTRF (RABBIT) Antibody 100ug 5306
600-401-J31 Rockland Anti-SDPR (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J32 Rockland Anti-TBC1D4
(RABBIT) Antibody
50ug 5586
600-401-J37 Rockland Anti-KAT II (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J38 Rockland Anti-EDC3 pS161 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J39 Rockland Anti-HDAC6 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J40 Rockland Anti-HDAC6 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J41 Rockland Anti-Calreticulin precursor (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J42 Rockland Anti-HDAC4 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J43 Rockland Anti-IDO (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J44 Rockland Anti-IDO (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J45 Rockland Anti-JAK2 pY372 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J46 Rockland Anti-JAK2 pY972 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J47 Rockland Anti-Neuronal Calcium Sensor 1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J48 Rockland Anti-STIM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J50 Rockland Anti-STIM2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J52 Rockland Anti-Tropomyosin-1 alpha phosphoS283 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J54 Rockland Anti-Beta Amyloid 42 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J55 Rockland Anti-BLM pS1290 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J56 Rockland Anti-BLM pS1296 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J57 Rockland Anti-BLM pS144 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J58 Rockland Anti-BLM pS527 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J59 Rockland Anti-BLM pT122 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J60 Rockland Anti-BLM pT99 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J61 Rockland Anti-BLM pS186 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J62 Rockland Anti-Caveolin-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J63 Rockland Anti-Caveolin-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J64 Rockland Anti-Caveolin-1 pS168 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J65 Rockland Anti-Desmoplakin pS2849 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J66 Rockland Anti-HAX1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J67 Rockland Anti-HAX1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J68 Rockland Anti-HDAC5 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J69 Rockland Anti-HDAC5 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J70 Rockland Anti-HDAC5 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J71 Rockland Anti-HDAC8 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J72 Rockland Anti-HDAC8 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J73 Rockland Anti-HDAC9 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J74 Rockland Anti-HDAC9 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J75 Rockland Anti-HDAC10 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J76 Rockland Anti-HDAC10 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J77 Rockland Anti-HDAC10 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J78 Rockland Anti-HDAC10 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J79 Rockland Anti-Huntington pS421 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J80 Rockland Anti-Huntington pS1181 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J81 Rockland Anti-Huntington pS1201 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J82 Rockland Anti-Huntington pS434 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J83 Rockland Anti-KMO (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J84 Rockland Anti-KMO (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J88 Rockland Anti-NFkB K310ac (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J90 Rockland Anti-PI3K type III (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J91 Rockland Anti-PI4K alpha, type I (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J92 Rockland Anti-PI4K beta (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J93 Rockland Anti-PI4KII alpha (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-J94 Rockland Anti-PPAR gamma pS273 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J95 Rockland Anti-Androgen Receptor pY267 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J96 Rockland Anti-CD2AP pY4-8-10 (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J98 Rockland Anti-Histone H3 [Trimethyl Lys4/ac Lys9] (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-J99 Rockland Anti-Histone H3 [Trimethyl Lys27] (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-K00 Rockland Anti-Histone H3 [ac Lys27] (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-K01 Rockland Anti-Histone H3 [Dimethyl Lys4/pT6] (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-K02 Rockland Anti-Histone H3 [Dimethyl Lys23] (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-K03 Rockland Anti-KMO (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-K05 Rockland Anti-GAB1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-K05S Rockland Anti-GAB1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-K06 Rockland Anti-RON (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-K06S Rockland Anti-RON (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-K07 Rockland Anti-RON (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-K07S Rockland Anti-RON (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-K08 Rockland Anti-p27 kip1 pS140 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-K08S Rockland Anti-p27 kip1 pS140 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-K09 Rockland Anti-SMAD2 pS465 pS467 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-K09S Rockland Anti-SMAD2 pS465 pS467 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-K12 Rockland Anti-Gata1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-K12S Rockland Anti-Gata1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-M75 Rockland Anti-Histone H3 [methyl Lys27] (RABBIT) Antibody 50ug 5586
600-401-ME9 Rockland Anti-p35/Cdk5 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-ME9S Rockland Anti-p35/Cdk5 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MG0 Rockland Anti-Smoothened (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MG0S Rockland Anti-Smoothened (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MG1 Rockland Anti-SLC40A1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MG1S Rockland Anti-SLC40A1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MG4 Rockland Anti-Beclin-1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MG4S Rockland Anti-Beclin-1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MG6 Rockland Anti-TGF Beta Receptor 1 (RABBIT) Antibody 100ug 5334
600-401-MG6S Rockland Anti-TGF Beta Receptor 1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MH1 Rockland Anti-BETA 1 ADRENERGIC RECEPTOR (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MH1S Rockland Anti-BETA 1 ADRENERGIC RECEPTOR (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MJ2 Rockland Anti-Connexin 43 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MJ2S Rockland Anti-Connexin 43 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MJ3 Rockland Anti-Caspase 12 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MJ3S Rockland Anti-Caspase 12 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MJ9 Rockland Anti-MMP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MJ9S Rockland Anti-MMP2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MK3 Rockland Anti-TLR4 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MK3S Rockland Anti-TLR4 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MK6 Rockland Anti-TBK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5334
600-401-MK6S Rockland Anti-TBK1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MK7 Rockland Anti-Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MK7S Rockland Anti-Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MM0 Rockland Anti-MeCP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MM0S Rockland Anti-MeCP2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MM5 Rockland Anti-SNAI1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MM5S Rockland Anti-SNAI1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MM7 Rockland Anti-FGFR2 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MM7S Rockland Anti-FGFR2 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MM8 Rockland Anti-CH25H (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MM8S Rockland Anti-CH25H (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MN0 Rockland Anti-Foxp3 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MN0S Rockland Anti-Foxp3 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MN1 Rockland Anti-SREBP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MN1S Rockland Anti-SREBP1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MN2 Rockland Anti-Cxcl1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MN5 Rockland Anti-LC3B (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MN5S Rockland Anti-LC3B (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MN6 Rockland Anti-Smad1 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MN6S Rockland Anti-Smad1 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MP0 Rockland Anti-Ephrin B1, B2, B3 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MP0S Rockland Anti-Ephrin B1, B2, B3 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MP1 Rockland Anti-p130 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MP2 Rockland Anti-CD68 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MP2S Rockland Anti-CD68 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MP9 Rockland Anti-Scp3 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MP9S Rockland Anti-Scp3 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MQ0 Rockland Anti-CREBBP (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MQ0S Rockland Anti-CREBBP (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MR0 Rockland Anti-Insulin Receptor pY1361 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MR0S Rockland Anti-Insulin Receptor pY1361 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MR1 Rockland Anti-PI 3 Kinase p85 alpha pY607 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MR3 Rockland Anti-SMAD2 pS467 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MR3S Rockland Anti-SMAD2 pS467 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MR5 Rockland Anti-Bacteriophage M13 (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MR5S Rockland Anti-Bacteriophage M13 (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MS4 Rockland Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid (N) Protein (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MS4S Rockland Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid (N) Protein (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MS8 Rockland Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD) (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-MS8S Rockland Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD) (RABBIT) Antibody 25uL 1386
600-401-MS9 Rockland Anti-SARS-CoV-2 Whole Spike Protein (RABBIT) Antibody 100ug 5586
600-401-P06 Rockland Anti-Histone H4 [ac Lys12] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-P08 Rockland Anti-Histone H3 [ac Lys9/phospho Ser10] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-P10 Rockland Anti-Histone H3 [Monomethyl Lys79] (RABBIT) Antibody 50ug 5936
600-401-P14 Rockland Anti-Histone H3
(RABBIT) Antibody
50ug 5936
600-401-P16 Rockland Anti-mCherry (RABBIT) Antibody Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins 100ug 3500
600-401-P16S Rockland Anti-mCherry (RABBIT) Antibody Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins 25uL 1386
600-401-P51 Rockland Anti-Annexin A5 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P53 Rockland Anti-CD40 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P54 Rockland Anti-CXCR2 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P57 Rockland Anti-FGF4 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P59 Rockland Anti-GST pi (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P62 Rockland Anti-Lamin B1 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P64 Rockland Anti-NMDAR2B (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P67 Rockland Anti-AGER/RAGE (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P70 Rockland Anti-SKP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P72 Rockland Anti-IFITM1 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P76 Rockland Anti-MMP16 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P78 Rockland Anti-CCR6 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P80 Rockland Anti-MRGPRC/SNSR (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P82 Rockland Anti-FGF8 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P84 Rockland Anti-SLC10A1 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P88 Rockland Anti-Ly6al (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P89 Rockland Anti-NOS2 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P90 Rockland Anti-CD34 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P91 Rockland Anti-PLAUR (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P93 Rockland Anti-SP-A (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P94 Rockland Anti-CDC42 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-P97 Rockland Anti-TIMP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R00 Rockland Anti-MAPK 8/9 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R01 Rockland Anti-THBS2 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R03 Rockland Anti-ANGPTL4 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R04 Rockland Anti-CD14 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R05 Rockland Anti-DDT (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R06 Rockland Anti-SP-A (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R07 Rockland Anti-ADAMTS2 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R08 Rockland Anti-GDNF (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R09 Rockland Anti-Apelin (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R10 Rockland Anti-CD68 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R11 Rockland Anti-Canstatin (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R13 Rockland Anti-ITGA3 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R14 Rockland Anti-NLRP3 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R15 Rockland Anti-NOX1 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R16 Rockland Anti-NOX2 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R17 Rockland Anti-PIK3R2 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R18 Rockland Anti-SLC22A6/OAT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-R20 Rockland Anti-MAPK3 (RABBIT) Antibody 100ug 5446
600-401-V34 Rockland Anti-Histone H3 K27 me2 (RABBBIT) Antibody 50ug 5754
600-401-V36 Rockland Anti-Histone H2 A.Zac (RABBBIT) Antibody 50ug 7728
600-401-W54 Rockland Anti-Histone H3 K27 me1 (RABBIT) Antibody 50ug 5754
600-401-W91 Rockland Anti-Adenylate Cyclase III (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-W93 Rockland Anti-Androgen Receptor pS94 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-W94 Rockland Anti-ATF2 pT52 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-W95 Rockland Anti-ATRIP pS239 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-W96 Rockland Anti-BECLIN1 pS234 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-W97 Rockland Anti-BECLIN1 pS295 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-W99 Rockland Anti-Che-1 pS477 (AATF) (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X00 Rockland Anti-COXIV pS58 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X01 Rockland Anti-DGCR8 pS377 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X02 Rockland Anti-DOPA Decarboxylase, Human (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X03 Rockland Anti-Dopamine Transporter pT53 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X05 Rockland Anti-eEF1A2 pS358 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X06 Rockland Anti-FAM129B pS679/689 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X07 Rockland Anti-FMRP pS499 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X11 Rockland Anti-HDAC2 pS394 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X14 Rockland Anti-MeCP2 pS421 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X15 Rockland Anti-Munc18-1 pS241 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X16 Rockland Anti-Munc18 pS515 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X17 Rockland Anti-NMDA NR2B Subunit pS1166 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X18 Rockland Anti-Olig2 pS10/13/14 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X19 Rockland Anti-p62 pT269/Ser272 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X20 Rockland Anti-p62 pS28 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X21 Rockland Anti-PAK-1 pT84 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X22 Rockland Anti-PTPH1 pS459 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X23 Rockland Anti-RBPMS (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X24 Rockland Anti-REDD1 pT23/25 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X26 Rockland Anti-Ribosomal protein S6 pS244 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X28 Rockland Anti-SNAP25 pS187 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X32 Rockland Anti-Troponin I (cardiac) pS23/24 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X33 Rockland Anti-Troponin I (cardiac) pS150 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X34 Rockland Anti-Troponin I (Cardiac) pS43 (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X37 Rockland Anti-Xin Actin-binding Repeat-containing Protein 1 pS295 (XIRP1) (RABBIT) Antibody 100uL 5754
600-401-X39 Rockland Anti-MeCP2 (RABBIT) Antibody 50ug 5754
600-401-X40 Rockland Anti-PHF8 (RABBIT) Antibody 50ug 5446
600-401-X42 Rockland Anti-MBD1 (RABBIT) Antibody 50ug 5754
600-401-X43 Rockland Anti-AML-ETO/RUNX1 (RABBIT) Antibody 50ug 5446
600-401-X44 Rockland Anti-PML (RABBIT) Antibody 50ug 5446
600-401-X45 Rockland Anti-JMJD2A (RABBIT) Antibody 50ug 5446
600-401-X46 Rockland Anti-Histone H4 pan (RABBIT) Antibody 50ug 5754
600-401-X47 Rockland Anti-Histone H2B pan (RABBIT) Antibody 50ug 5754
600-401-X48 Rockland Anti-Histone H2A pan (RABBIT) Antibody 50ug 5754
600-401-X49 Rockland Anti-Histone H2 A.Zac pan (RABBIT) Antibody 50ug 5754
600-401-X52 Rockland Anti-4EBP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X53 Rockland Anti-AAK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X54 Rockland Anti-AAK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X56 Rockland Anti-ABCA7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X57 Rockland Anti-ABIN3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X58 Rockland Anti-ACE2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X59 Rockland Anti-ACE2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X60 Rockland Anti-ACE2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X61 Rockland Anti-ACINUS (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X62 Rockland Anti-ACINUS (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X63 Rockland Anti-ACINUS (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X64 Rockland Anti-ACINUS (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X65 Rockland Anti-ACSL1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X66 Rockland Anti-ACVR1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X67 Rockland Anti-ACVR1B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X68 Rockland Anti-ACVR1C (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X70 Rockland Anti-ADAP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X71 Rockland Anti-ADAP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X72 Rockland Anti-Adenovirus-9 E4 Orf1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X73 Rockland Anti-ADORA2B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X74 Rockland Anti-ADROPIN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X75 Rockland Anti-AES (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X76 Rockland Anti-AES (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X77 Rockland Anti-AFAP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X78 Rockland Anti-AFAP1L (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X79 Rockland Anti-AFAP1L2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X80 Rockland Anti-AFP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X81 Rockland Anti-AGTR1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X82 Rockland Anti-AGTR2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X84 Rockland Anti-AIF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X85 Rockland Anti-AIFM3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X86 Rockland Anti-AIFM3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X87 Rockland Anti-AIG1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X88 Rockland Anti-AIM (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X89 Rockland Anti-AIM (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X90 Rockland Anti-AIMP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X91 Rockland Anti-AIMP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X92 Rockland Anti-AIPL1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X93 Rockland Anti-AIPL1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X94 Rockland Anti-AKAP4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X95 Rockland Anti-AKIRIN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X96 Rockland Anti-AKIRIN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X97 Rockland Anti-AKIRIN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-X98 Rockland Anti-AKIRIN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y00 Rockland Anti-AKT1S1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y02 Rockland Anti-ALDH3A1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y03 Rockland Anti-ALDH3A2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y04 Rockland Anti-ALDH5A1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y05 Rockland Anti-ALKBH2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y07 Rockland Anti-ALPHA-TUBULIN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y08 Rockland Anti-AMBRA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y09 Rockland Anti-AMBRA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y10 Rockland Anti-AMIGO1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y11 Rockland Anti-Andes Virus Glycoprotein (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y12 Rockland Anti-Andes Virus Nucleocapsid (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y13 Rockland Anti-ANG (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y14 Rockland Anti-ANGIOPOIETIN 2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y15 Rockland Anti-ANGPTL3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y18 Rockland Anti-ANOSMIN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y19 Rockland Anti-Anthrax Edema Factor (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y20 Rockland Anti-Anthrax Lethal Factor (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y21 Rockland Anti-Anthrax Lethal Factor (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y22 Rockland Anti-Anthrax PA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y23 Rockland Anti-AP3B2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y24 Rockland Anti-AP3M1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y25 Rockland Anti-AP3S1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y26 Rockland Anti-APAF1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y27 Rockland Anti-APAF1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y29 Rockland Anti-APBA1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y30 Rockland Anti-APBA2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y31 Rockland Anti-APC10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y32 Rockland Anti-APC13 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y33 Rockland Anti-APC3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y34 Rockland Anti-APC4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y35 Rockland Anti-APC5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y36 Rockland Anti-APC7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y37 Rockland Anti-APC8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y38 Rockland Anti-APG7 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y39 Rockland Anti-APH1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y40 Rockland Anti-APH1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y42 Rockland Anti-APOLIPOPROTEIN A-I (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y43 Rockland Anti-APOLIPOPROTEIN A-IV (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y44 Rockland Anti-Apolipoprotein A-IV (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y45 Rockland Anti-Apolipoprotein A-V (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y46 Rockland Anti-APOBEC3B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y47 Rockland Anti-APOBEC3G (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y48 Rockland Anti-APOLIPOPROTEIN E (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y49 Rockland Anti-APP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y50 Rockland Anti-APP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y51 Rockland Anti-APP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y52 Rockland Anti-APPBP2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y53 Rockland Anti-APRIL (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y54 Rockland Anti-AQUAPORIN 2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y55 Rockland Anti-ARC (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y56 Rockland Anti-ARC (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y57 Rockland Anti-ARF6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y58 Rockland Anti-ARHGAP18 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y59 Rockland Anti-ARHGAP39 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y60 Rockland Anti-ARL15 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y62 Rockland Anti-ARR3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y63 Rockland Anti-ARSB (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y64 Rockland Anti-ARTS (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y65 Rockland Anti-ASAH1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y66 Rockland Anti-ASAH2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y67 Rockland Anti-ASC (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y68 Rockland Anti-ASK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y69 Rockland Anti-ASK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y70 Rockland Anti-ATAD3A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y71 Rockland Anti-ATAD3B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y72 Rockland Anti-ATF6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y73 Rockland Anti-ATG10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y74 Rockland Anti-ATG101 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y75 Rockland Anti-ATG12 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y76 Rockland Anti-ATG12 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y77 Rockland Anti-ATG14 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y78 Rockland Anti-ATG16 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y79 Rockland Anti-ATG16 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y80 Rockland Anti-ATG2B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y81 Rockland Anti-ATG3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y82 Rockland Anti-ATG4A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y83 Rockland Anti-ATG4B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y84 Rockland Anti-ATG4C (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y85 Rockland Anti-ATG4D (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y87 Rockland Anti-ATG5 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y88 Rockland Anti-ATG9A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y89 Rockland Anti-ATG9B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y90 Rockland Anti-ATMIN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y91 Rockland Anti-ATOH8 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y92 Rockland Anti-ATP11A (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y93 Rockland Anti-ATP11B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y94 Rockland Anti-ATP2C1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y95 Rockland Anti-ATP2C2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y98 Rockland Anti-AVEN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Y99 Rockland Anti-AVEN (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z00 Rockland Anti-Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z01 Rockland Anti-Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z02 Rockland Anti-Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z03 Rockland Anti-Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z04 Rockland Anti-Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z05 Rockland Anti-Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z06 Rockland Anti-Avian Influenza A M2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z10 Rockland Anti-Avian Influenza Hemagglutinin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z11 Rockland Anti-Avian Influenza Hemagglutinin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z12 Rockland Anti-Avian Influenza Nonstructural Protein 1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z13 Rockland Anti-Avian Influenza Nonstructural Protein 2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z14 Rockland Anti-AXIN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z15 Rockland Anti-AXIN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z16 Rockland Anti-Beta-2-Microglobulin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z17 Rockland Anti-B9D1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z20 Rockland Anti-BAFF Receptor (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z21 Rockland Anti-BAG1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z22 Rockland Anti-BAG1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z24 Rockland Anti-BAMBI (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z25 Rockland Anti-BANF1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z26 Rockland Anti-BANF1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z27 Rockland Anti-BANP (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z28 Rockland Anti-BAP29 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z29 Rockland Anti-BAP29 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z30 Rockland Anti-BAP3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z31 Rockland Anti-BAP3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z32 Rockland Anti-BAP31 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z33 Rockland Anti-BAP31 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z34 Rockland Anti-BAPX1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z35 Rockland Anti-BATF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z36 Rockland Anti-BATF3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z37 Rockland Anti-BCAR3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z38 Rockland Anti-BCAS1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z39 Rockland Anti-BCAS2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z40 Rockland Anti-BCAS3 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z41 Rockland Anti-BCAS4 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z42 Rockland Anti-BCL10 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z45 Rockland Anti-BCL6 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z46 Rockland Anti-BCL9L (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z47 Rockland Anti-BCL-B (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z49 Rockland Anti-BCL-RAMBO (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z51 Rockland Anti-BCMA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z52 Rockland Anti-BECLIN2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z53 Rockland Anti-BECLIN1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z57 Rockland Anti-Betatrophin (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z58 Rockland Anti-BFAR (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z59 Rockland Anti-BFL1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z60 Rockland Anti-BFL1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z61 Rockland Anti-BHLHA15 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z62 Rockland Anti-BICD1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z63 Rockland Anti-BICD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z64 Rockland Anti-BICD2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z67 Rockland Anti-BIF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z68 Rockland Anti-BIK (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z69 Rockland Anti-BIM (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z70 Rockland Anti-BIM (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z73 Rockland Anti-Bim EL (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z74 Rockland Anti-BIT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z75 Rockland Anti-BIT1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z76 Rockland Anti-PRDM1/BLIMP1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z77 Rockland Anti-BMF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z78 Rockland Anti-BMF (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z79 Rockland Anti-BMP15 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z80 Rockland Anti-BMP15 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z81 Rockland Anti-BOK (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z83 Rockland Anti-BONZO (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z84 Rockland Anti-BORA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z85 Rockland Anti-BORA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z87 Rockland Anti-B-raf (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z88 Rockland Anti-BRAL1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z89 Rockland Anti-BRCC36 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z90 Rockland Anti-BRCC45 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z91 Rockland Anti-BRSK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z92 Rockland Anti-BRSK1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z93 Rockland Anti-BRSK2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z94 Rockland Anti-BRUCE (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z95 Rockland Anti-Bst2 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z96 Rockland Anti-BTK (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z97 Rockland Anti-BTLA (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-401-Z98 Rockland Anti-BUB1 (RABBIT) Antibody 100ug 5754
600-402-033 Rockland Anti-HUMAN SERUM ALBUMIN (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 1mg 15218
600-402-098 Rockland Anti-BIOTIN (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 100uL 4900
600-402-103 Rockland Anti-Collagen Type I (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 50ug 5698
600-402-104 Rockland Anti-Collagen Type II (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 50ug 5698
600-402-105 Rockland Anti-Collagen Type III (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 50ug 5698
600-402-106 Rockland Anti-Collagen Type IV (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 50ug 5698
600-402-107 Rockland Anti-Collagen Type V (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 50ug 5698
600-402-108 Rockland Anti-Collagen Type VI (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 50ug 5698
600-402-200 Rockland Anti-GST (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 100ug 5460
600-402-215 Rockland Anti-GFP (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 100ug 5460
600-402-379 Rockland Anti-RFP (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins 100ug 5572
600-402-466 Rockland Anti-KLH (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 100uL 5306
600-402-GN7 Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 100ug 5446
600-402-GN7S Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 25uL 1386
600-402-GN8 Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 100ug 5446
600-402-GN8S Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 25uL 1386
600-402-GP0 Rockland Anti-ERK1 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 100ug 5446
600-402-GP0S Rockland Anti-ERK1 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 25uL 1386
600-402-GP1 Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 100ug 5446
600-402-GP1S Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 25uL 1386
600-402-GP9 Rockland Anti-ERK1 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 100ug 5446
600-402-GQ0 Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 100ug 5446
600-402-GQ0S Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 25uL 1386
600-402-GQ1 Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 100ug 5446
600-402-GQ1S Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 25uL 1386
600-402-GQ2 Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 100ug 5446
600-402-GQ2S Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 25uL 1386
600-403-033 Rockland Anti-HUMAN SERUM ALBUMIN (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 1mg 15218
600-403-034 Rockland Anti-HUMAN TRANSFERRIN (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 500ug 6286
600-403-098 Rockland Anti-BIOTIN (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 4900
600-403-103 Rockland Anti-Collagen Type I (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 50ug 5698
600-403-104 Rockland Anti-Collagen Type II (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 50ug 5698
600-403-105 Rockland Anti-Collagen Type III (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 50ug 5698
600-403-106 Rockland Anti-Collagen Type IV (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 50ug 5698
600-403-107 Rockland Anti-Collagen Type V (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 50ug 5698
600-403-108 Rockland Anti-Collagen Type VI (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 50ug 5698
600-403-200 Rockland Anti-GST (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5460
600-403-215 Rockland Anti-GFP (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5460
600-403-261 Rockland Anti-PhosphoSerine (pS) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5936
600-403-262 Rockland Anti-PhosphoTyrosine (pY) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5936
600-403-263 Rockland Anti-PhosphoThreonine (pT) [RABBIT] Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5936
600-403-379 Rockland Anti-RFP (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins 100ug 5572
600-403-381 Rockland Anti-MYC EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5040
600-403-382 Rockland Anti-6X HIS EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5040
600-403-383 Rockland Antibody for the detection of FLAG™ conjugated proteins (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5040
600-403-384 Rockland Anti-HA EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5418
600-403-466 Rockland Anti-KLH (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5306
600-403-880 Rockland Anti-ALPHA-TUBULIN (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 4298
600-403-886 Rockland Anti-beta Actin (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 4298
600-403-939 Rockland Anti-Lysine Acetylated (AcK) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5334
600-403-940 Rockland Anti-Lysine Methylated (MeK) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5936
600-403-B07 Rockland Anti-NAG-1 (C-terminal specific) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5446
600-403-B08 Rockland Anti-NAG-1 (H variant specific) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5446
600-403-B09 Rockland Anti-NAG-1 (D variant specific) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5446
600-403-GK0 Rockland Anti-Cas9 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5446
600-403-GK0S Rockland Anti-Cas9 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 25uL 1386
600-403-GN7 Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5446
600-403-GN7S Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 25uL 1386
600-403-GN8 Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5446
600-403-GN8S Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 25uL 1386
600-403-GP0 Rockland Anti-ERK1 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5446
600-403-GP0S Rockland Anti-ERK1 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 25uL 1386
600-403-GP1 Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5446
600-403-GP1S Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 25uL 1386
600-403-GP9 Rockland Anti-ERK1 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5446
600-403-GQ0 Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5446
600-403-GQ0S Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 25uL 1386
600-403-GQ1 Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5446
600-403-GQ1S Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 25uL 1386
600-403-GQ2 Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 100ug 5446
600-403-GQ2S Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 25uL 1386
600-405-098 Rockland Anti-BIOTIN (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 100ug 4900
600-405-200 Rockland Anti-GST (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 100ug 5460
600-405-466 Rockland Anti-KLH (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 100ug 5306
600-406-033 Rockland Anti-HUMAN SERUM ALBUMIN (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 1mg 15218
600-406-103 Rockland Anti-Collagen Type I (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5698
600-406-104 Rockland Anti-Collagen Type II (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5698
600-406-105 Rockland Anti-Collagen Type III (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5698
600-406-106 Rockland Anti-Collagen Type IV (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5698
600-406-107 Rockland Anti-Collagen Type V (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5698
600-406-108 Rockland Anti-Collagen Type VI (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5698
600-406-116 Rockland Anti-Laminin (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5446
600-406-117 Rockland Anti-Fibronectin (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5446
600-406-200 Rockland Anti-GST (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5460
600-406-215 Rockland Anti-GFP (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5460
600-406-261 Rockland Anti-PhosphoSerine (pS) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5936
600-406-262 Rockland Anti-PhosphoTyrosine (pY) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5936
600-406-263 Rockland Anti-PhosphoThreonine (pT) [RABBIT] Antibody Biotin Conjugated 100ug 5936
600-406-379 Rockland Anti-RFP (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins 100ug 5572
600-406-381 Rockland Anti-MYC EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5418
600-406-382 Rockland Anti-6X HIS EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5040
600-406-383 Rockland Antibody for the detection of FLAG™ conjugated proteins (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5040
600-406-384 Rockland Anti-HA EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5418
600-406-386 Rockland Anti-VSV-G EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5418
600-406-466 Rockland Anti-KLH (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5306
600-406-880 Rockland Anti-ALPHA-TUBULIN (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 4298
600-406-886 Rockland Anti-beta Actin (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 4298
600-406-939 Rockland Anti-Lysine Acetylated (AcK) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5334
600-406-940 Rockland Anti-Lysine Methylated (MeK) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5936
600-406-B07 Rockland Anti-NAG-1 (C-terminal specific) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5446
600-406-B08 Rockland Anti-NAG-1 (H variant specific) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5446
600-406-B09 Rockland Anti-NAG-1 (D variant specific) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5446
600-406-GK0 Rockland Anti-Cas9 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5446
600-406-GK0S Rockland Anti-Cas9 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 25uL 1386
600-406-GN7 Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5446
600-406-GN7S Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 25uL 1386
600-406-GN8 Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5446
600-406-GN8S Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 25uL 1386
600-406-GP0 Rockland Anti-ERK1 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5446
600-406-GP0S Rockland Anti-ERK1 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 25uL 1386
600-406-GP1 Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5446
600-406-GP1S Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 25uL 1386
600-406-GP9 Rockland Anti-ERK1 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5446
600-406-GQ0 Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5446
600-406-GQ0S Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 25uL 1386
600-406-GQ1 Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5446
600-406-GQ1S Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 25uL 1386
600-406-GQ2 Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5446
600-406-GQ2S Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 25uL 1386
600-406-MS4 Rockland Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid (N) Protein (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5614
600-406-MS9 Rockland Anti-SARS-CoV-2 Whole Spike Protein (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 100ug 5614
600-408-098 Rockland Anti-BIOTIN (RABBIT) Antibody Phycoerythrin Conjugated 100uL 4900
600-409-098 Rockland Anti-BIOTIN (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 100uL 4900
600-409-200 Rockland Anti-GST (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 100ug 5460
600-409-466 Rockland Anti-KLH (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 100uL 5306
600-441-098 Rockland Anti-BIOTIN (RABBIT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated 100ug 4900
600-441-200 Rockland Anti-GST (RABBIT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated 100ug 5460
600-441-378 Rockland Anti-V5 EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated 100ug 5418
600-441-381 Rockland Anti-MYC EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated 100ug 5040
600-441-382 Rockland Anti-6X HIS EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated 100ug 5040
600-441-383 Rockland Antibody for the detection of FLAG™ conjugated proteins (RABBIT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated 100ug 5040
600-441-384 Rockland Anti-HA EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated 100ug 5418
600-441-386 Rockland Anti-VSV-G EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated 100ug 5418
600-441-GK0 Rockland Anti-Cas9 (RABBIT) Antibody DyLight™488 Conjugated 100ug 5446
600-442-098 Rockland Anti-BIOTIN (RABBIT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated 100ug 4900
600-442-200 Rockland Anti-GST (RABBIT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated 100ug 5460
600-442-378 Rockland Anti-V5 EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated 100ug 5418
600-442-381 Rockland Anti-MYC EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated 100ug 5040
600-442-382 Rockland Anti-6X HIS EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated 100ug 5040
600-442-383 Rockland Antibody for the detection of FLAG™ conjugated proteins (RABBIT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated 100ug 5040
600-442-384 Rockland Anti-HA EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated 100ug 5418
600-442-386 Rockland Anti-VSV-G EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated 100ug 5418
600-442-GK0 Rockland Anti-Cas9 (RABBIT) Antibody DyLight™549 Conjugated 100ug 5446
600-443-098 Rockland Anti-BIOTIN (RABBIT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated 100ug 4900
600-443-200 Rockland Anti-GST (RABBIT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated 100ug 5460
600-443-378 Rockland Anti-V5 EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated 100ug 5418
600-443-381 Rockland Anti-MYC EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated 100ug 5040
600-443-382 Rockland Anti-6X HIS EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated 100ug 5040
600-443-383 Rockland Antibody for the detection of FLAG™ conjugated proteins (RABBIT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated 100ug 5040
600-443-384 Rockland Anti-HA EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated 100ug 5418
600-443-386 Rockland Anti-VSV-G EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated 100ug 5418
600-444-098 Rockland Anti-BIOTIN (RABBIT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated 100ug 4900
600-444-200 Rockland Anti-GST (RABBIT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated 100ug 5460
600-444-378 Rockland Anti-V5 EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated 100ug 5418
600-444-381 Rockland Anti-MYC EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated 100ug 5040
600-444-382 Rockland Anti-6X HIS EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated 100ug 5040
600-444-383 Rockland Antibody for the detection of FLAG™ conjugated proteins (RABBIT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated 100ug 5040
600-444-384 Rockland Anti-HA EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated 100ug 5418
600-444-386 Rockland Anti-VSV-G EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated 100ug 5418
600-444-GK0 Rockland Anti-Cas9 (RABBIT) Antibody DyLight™680 Conjugated 100ug 5446
600-444-GN7 Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody DyLight™680 Conjugated 100ug 5446
600-444-GN7S Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody DyLight™680 Conjugated 25uL 1386
600-444-GN8 Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody DyLight™680 Conjugated 100ug 5446
600-444-GN8S Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody DyLight™680 Conjugated 25uL 1386
600-444-GP0 Rockland Anti-ERK1 (RABBIT) Antibody DyLight™680 Conjugated 100ug 5446
600-444-GP0S Rockland Anti-ERK1 (RABBIT) Antibody DyLight™680 Conjugated 25uL 1386
600-444-GP1 Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody DyLight™680 Conjugated 100ug 5446
600-444-GP1S Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody DyLight™680 Conjugated 25uL 1386
600-444-GP9 Rockland Anti-ERK1 (RABBIT) Antibody DyLight™680 Conjugated 100ug 5446
600-444-GQ0 Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody DyLight™680 Conjugated 100ug 5446
600-444-GQ0S Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody DyLight™680 Conjugated 25uL 1386
600-444-GQ1 Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody DyLight™680 Conjugated 100ug 5446
600-444-GQ1S Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody DyLight™680 Conjugated 25uL 1386
600-444-GQ2 Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody DyLight™680 Conjugated 100ug 5446
600-444-GQ2S Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody DyLight™680 Conjugated 25uL 1386
600-445-098 Rockland Anti-BIOTIN (RABBIT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated 100ug 4900
600-445-200 Rockland Anti-GST (RABBIT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated 100ug 5460
600-445-378 Rockland Anti-V5 EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated 100ug 5418
600-445-381 Rockland Anti-MYC EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated 100ug 5040
600-445-382 Rockland Anti-6X HIS EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated 100ug 5040
600-445-383 Rockland Antibody for the detection of FLAG™ conjugated proteins (RABBIT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated 100ug 5040
600-445-384 Rockland Anti-HA EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated 100ug 5418
600-445-386 Rockland Anti-VSV-G EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated 100ug 5418
600-445-GK0 Rockland Anti-Cas9 (RABBIT) Antibody DyLight™800 Conjugated 100ug 5446
600-445-GN7 Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody DyLight™800 Conjugated 100ug 5446
600-445-GN7S Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody DyLight™800 Conjugated 25uL 1386
600-445-GN8 Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody DyLight™800 Conjugated 100ug 5446
600-445-GN8S Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody DyLight™800 Conjugated 25uL 1386
600-445-GP0 Rockland Anti-ERK1 (RABBIT) Antibody DyLight™800 Conjugated 100ug 5446
600-445-GP0S Rockland Anti-ERK1 (RABBIT) Antibody DyLight™800 Conjugated 25uL 1386
600-445-GP1 Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody DyLight™800 Conjugated 100ug 5446
600-445-GP1S Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody DyLight™800 Conjugated 25uL 1386
600-445-GP9 Rockland Anti-ERK1 (RABBIT) Antibody DyLight™800 Conjugated 100ug 5446
600-445-GQ0 Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody DyLight™800 Conjugated 100ug 5446
600-445-GQ0S Rockland Anti-MEK1 (RABBIT) Antibody DyLight™800 Conjugated 25uL 1386
600-445-GQ1 Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody DyLight™800 Conjugated 100ug 5446
600-445-GQ1S Rockland Anti-ERK2 (RABBIT) Antibody DyLight™800 Conjugated 25uL 1386
600-445-GQ2 Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody DyLight™800 Conjugated 100ug 5446
600-445-GQ2S Rockland Anti-MEK2 (RABBIT) Antibody DyLight™800 Conjugated 25uL 1386
600-446-098 Rockland Anti-BIOTIN (RABBIT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated 100ug 4900
600-446-200 Rockland Anti-GST (RABBIT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated 100ug 5460
600-446-378 Rockland Anti-V5 EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated 100ug 5418
600-446-381 Rockland Anti-MYC EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated 100ug 5040
600-446-382 Rockland Anti-6X HIS EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated 100ug 5040
600-446-383 Rockland Antibody for the detection of FLAG™ conjugated proteins (RABBIT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated 100ug 5040
600-446-384 Rockland Anti-HA EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated 100ug 5418
600-446-386 Rockland Anti-VSV-G EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated 100ug 5418
600-601-209 Rockland Anti-CYANINE (SHEEP) Antibody 1mg 6384
600-601-400 Rockland Anti-ATM Protein Kinase pS1981 (SHEEP) Antibody 100ug 5586
600-601-400S Rockland Anti-ATM Protein Kinase pS1981 (SHEEP) Antibody 25uL 1386
600-601-401 Rockland Anti-AKT (SHEEP) Antibody 100ug 5586
600-601-401S Rockland Anti-AKT (SHEEP) Antibody 25uL 1386
600-601-C96 Rockland Anti-Tryptophan Hydroxylase (Sheep) Antibody 100uL 5754
600-601-C98 Rockland Anti-Tyrosine Hydroxylase (Sheep) Antibody 100uL 5754
600-601-D00 Rockland Anti-Vesicular Monoamine Transporter 2 (VMAT2) (Sheep) Antibody 100uL 5754
600-601-D27 Rockland Anti-Dopamine ß-Hydroxylase (Sheep) Antibody 100uL 5754
600-601-D28 Rockland Anti-Dopamine ß-Hydroxylase (Sheep) Antibody 100uL 5754
600-601-J49 Rockland Anti-STIM1 (SHEEP) Antibody 100ug 5586
600-601-J51 Rockland Anti-STIM2 (SHEEP) Antibody 100ug 5586
600-601-J53 Rockland Anti-Beta Amyloid 9 (SHEEP) Antibody 50ug 5586
600-602-209 Rockland Anti-CYANINE (SHEEP) Antibody Fluorescein Conjugated 1mg 6384
600-603-209 Rockland Anti-CYANINE (SHEEP) Antibody Peroxidase Conjugated 1mg 6384
600-605-209 Rockland Anti-CYANINE (SHEEP) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 7574
600-606-209 Rockland Anti-CYANINE (SHEEP) Antibody Biotin Conjugated 1mg 6384
600-609-209 Rockland Anti-CYANINE (SHEEP) Antibody Texas Red™ Conjugated 1mg 6384
600-901-215 Rockland Anti-GFP (CHICKEN) Antibody 100ug 3962
600-901-215S Rockland Anti-GFP (CHICKEN) Antibody 25uL 1386
600-901-379 Rockland Anti-RFP (CHICKEN) Antibody 100ug 3360
600-901-379S Rockland Anti-RFP (CHICKEN) Antibody 25uL 1386
600-901-B12 Rockland Anti-GFP (CHICKEN) Antibody 300ug 6874
600-901-G75 Rockland Anti-AP2M1 (Chicken) Antibody 100ug 5754
600-906-379 Rockland Anti-RFP (CHICKEN) Biotin Conjugated Antibody 100ug 5586
600-906-379S Rockland Anti-RFP (CHICKEN) Biotin Conjugated Antibody 25uL 1386
601-1004 Rockland Anti-BOVINE IgG F(ab')2 (GOAT) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 2002
601-1104 Rockland Anti-BOVINE IgG F(ab')2 (GOAT) Antibody 5mg 1778
601-1203 Rockland Anti-BOVINE IgG F(c) (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 2506
601-1204 Rockland Anti-BOVINE IgG F(ab')2 (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 2002
601-1302 Rockland Anti-BOVINE IgG (H&L) (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mL 2100
601-1304 Rockland Anti-BOVINE IgG F(ab')2 (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 2604
601-1504 Rockland Anti-BOVINE IgG F(ab')2 (GOAT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2814
601-1604 Rockland Anti-BOVINE IgG F(ab')2 (GOAT) Antibody Biotin Conjugated 2mg 2464
601-1902 Rockland Anti-BOVINE IgG (H&L) (GOAT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 1736
601-1904 Rockland Anti-BOVINE IgG F(ab')2 (GOAT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 2310
601-4002 Rockland Anti-BOVINE IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 1736
601-4003 Rockland Anti-BOVINE IgG F(c) (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 1.5mg 2142
601-4004 Rockland Anti-BOVINE IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 2142
601-4102 Rockland Anti-BOVINE IgG (H&L) (RABBIT) Antibody 2mg 1778
601-4103 Rockland Anti-BOVINE IgG F(c) (RABBIT) Antibody 2mg 2058
601-4104 Rockland Anti-BOVINE IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody 5mg 2590
601-4202 Rockland Anti-BOVINE IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 1862
601-4203 Rockland Anti-BOVINE IgG F(c) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 1.5mg 2492
601-4204 Rockland Anti-BOVINE IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 2142
601-4302 Rockland Anti-BOVINE IgG (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 2184
601-4303 Rockland Anti-BOVINE IgG F(c) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 1.5mg 2870
601-4304 Rockland Anti-BOVINE IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 2786
601-4502 Rockland Anti-BOVINE IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2534
601-4503 Rockland Anti-BOVINE IgG F(c) (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2926
601-4504 Rockland Anti-BOVINE IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2870
601-4602 Rockland Anti-BOVINE IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 2mg 1974
601-4603 Rockland Anti-BOVINE IgG F(c) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 1.5mg 2730
601-4604 Rockland Anti-BOVINE IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 2mg 2492
601-4902 Rockland Anti-BOVINE IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 1876
601-4903 Rockland Anti-BOVINE IgG F(c) (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 1.5mg 2730
601-4904 Rockland Anti-BOVINE IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 2436
602-1002 Rockland Anti-CAT IgG (H&L) (GOAT) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 1680
602-1003 Rockland Anti-CAT IgG F(c) (GOAT) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 2338
602-1004 Rockland Anti-CAT IgG F(ab')2 (GOAT) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 1960
602-1102 Rockland Anti-CAT IgG (H&L) (GOAT) Antibody 2mg 1582
602-1103 Rockland Anti-CAT IgG F(c) (GOAT) Antibody 2mg 1862
602-1104 Rockland Anti-CAT IgG F(ab')2 (GOAT) Antibody 2mg 1582
602-1202 Rockland Anti-CAT IgG (H&L) (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 1680
602-1203 Rockland Anti-CAT IgG F(c) (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 2338
602-1204 Rockland Anti-CAT IgG F(ab')2 (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 2030
602-1302 Rockland Anti-CAT IgG (H&L) (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 2058
602-1303 Rockland Anti-CAT IgG F(c) (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 2674
602-1304 Rockland Anti-CAT IgG F(ab')2 (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 2534
602-1502 Rockland Anti-CAT IgG (H&L) (GOAT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2394
602-1503 Rockland Anti-CAT IgG F(c) (GOAT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2898
602-1602 Rockland Anti-CAT IgG (H&L) (GOAT) Antibody Biotin Conjugated 2mg 1820
602-1603 Rockland Anti-CAT IgG F(c) (GOAT) Antibody Biotin Conjugated 2mg 2394
602-1604 Rockland Anti-CAT IgG F(ab')2 (GOAT) Antibody Biotin Conjugated 2mg 2254
602-1902 Rockland Anti-CAT IgG (H&L) (GOAT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 1820
602-1903 Rockland Anti-CAT IgG F(c) (GOAT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 2394
602-1904 Rockland Anti-CAT IgG F(ab')2 (GOAT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 2254
602-4002 Rockland Anti-CAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 1666
602-4003 Rockland Anti-CAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 2366
602-4004 Rockland Anti-CAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 2086
602-4102 Rockland Anti-CAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody 2mg 1708
602-4103 Rockland Anti-CAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody 2mg 1988
602-4104 Rockland Anti-CAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody 2mg 1708
602-4202 Rockland Anti-CAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 1666
602-4203 Rockland Anti-CAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 2366
602-4204 Rockland Anti-CAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 2100
602-4302 Rockland Anti-CAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 1946
602-4303 Rockland Anti-CAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 2730
602-4304 Rockland Anti-CAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 2506
602-4502 Rockland Anti-CAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2310
602-4503 Rockland Anti-CAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2926
602-4504 Rockland Anti-CAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2786
602-4602 Rockland Anti-CAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 2mg 1806
602-4603 Rockland Anti-CAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 2mg 2646
602-4604 Rockland Anti-CAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 2mg 2366
602-4902 Rockland Anti-CAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 1890
602-4903 Rockland Anti-CAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 2590
602-4904 Rockland Anti-CAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 2366
603-100-002 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 1736
603-100-007 Rockland Anti-CHICKEN IgM (mu chain) (GOAT) Antibody Rhodamine Conjugated 1mg 2618
603-100-126 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody Rhodamine Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 1mg 2828
603-101-002 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody 2mg 1638
603-101-007 Rockland Anti-CHICKEN IgM (mu chain) (GOAT) Antibody 1mg 2184
603-101-126 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 1mg 1708
603-102-002 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 1736
603-102-007 Rockland Anti-CHICKEN IgM (mu chain) (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 1mg 2618
603-102-126 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 1mg 2828
603-103-002 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 2016
603-103-007 Rockland Anti-CHICKEN IgM (mu chain) (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 1mg 3136
603-103-126 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 1mg 3318
603-105-002 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2534
603-105-007 Rockland Anti-CHICKEN IgM (mu chain) (GOAT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 3430
603-105-126 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 1mg 3444
603-106-002 Rockland Anti-CHICKEN IgG (GOAT) Antibody Biotin Conjugated 2mg 1806
603-106-007 Rockland Anti-CHICKEN IgM (mu chain) (GOAT) Antibody Biotin Conjugated 1mg 2618
603-106-126 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody Biotin Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 1mg 2828
603-109-002 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 1736
603-109-126 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody Texas Red™ Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 1mg 2828
603-111-126 Rockland Anti-CHICKEN IgG [H&L] (GOAT) Antibody CY2 Conjugated Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins 1mg 3220
603-141-002 Rockland Anti-Chicken IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated 100ug 1330
603-141-002-0.5 Rockland Anti-Chicken IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2296
603-141-126 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 100ug 1386
603-142-002 Rockland Anti-Chicken IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated 100ug 1330
603-142-002-0.5 Rockland Anti-Chicken IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2296
603-142-126 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 100ug 1386
603-143-002 Rockland Anti-Chicken IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated 100ug 1330
603-143-002-0.5 Rockland Anti-Chicken IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2296
603-143-126 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 100ug 1386
603-144-002 Rockland Anti-Chicken IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated 100ug 1330
603-144-002-0.5 Rockland Anti-Chicken IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2296
603-144-126 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 100ug 1386
603-145-002 Rockland Anti-Chicken IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated 100ug 1330
603-145-002-0.5 Rockland Anti-Chicken IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2296
603-145-126 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 100ug 1386
603-146-002 Rockland Anti-Chicken IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated 100ug 1330
603-146-002-0.5 Rockland Anti-Chicken IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2296
603-146-126 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (GOAT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 100ug 1386
603-4002 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 1.5mg 1876
603-4003 Rockland Anti-CHICKEN IgG F(c) (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 1.5mg 2142
603-4004 Rockland Anti-CHICKEN IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 1.5mg 2198
603-4102 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody 10mg 5880
603-4103 Rockland Anti-CHICKEN IgG F(c) (RABBIT) Antibody 2mg 2002
603-4104 Rockland Anti-CHICKEN IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody 5mg 2646
603-4202 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 1.5mg 1820
603-4202-0500 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 500ug 1330
603-4203 Rockland Anti-CHICKEN IgG F(c) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 1.5mg 2142
603-4204 Rockland Anti-CHICKEN IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 1.5mg 2142
603-4302 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 1.5mg 2156
603-4302-0500 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 500ug 1330
603-4303 Rockland Anti-CHICKEN IgG F(c) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 1.5mg 2870
603-4304 Rockland Anti-CHICKEN IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 1.5mg 2926
603-441-002 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated 100ug 1330
603-441-002-0.5 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2268
603-442-002 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated 100ug 1330
603-442-002-0.5 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2268
603-443-002 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated 100ug 1330
603-443-002-0.5 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2268
603-444-002 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated 100ug 1330
603-444-002-0.5 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2268
603-445-002 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated 100ug 1330
603-445-002-0.5 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2268
603-446-002 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated 100ug 1330
603-446-002-0.5 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2268
603-4502 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2702
603-4503 Rockland Anti-CHICKEN IgG F(c) (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 3080
603-4504 Rockland Anti-CHICKEN IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2926
603-4602 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 1.5mg 2268
603-4603 Rockland Anti-CHICKEN IgG F(c) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 1.5mg 2730
603-4604 Rockland Anti-CHICKEN IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 1.5mg 2632
603-4902 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 1.5mg 2324
603-4903 Rockland Anti-CHICKEN IgG F(c) (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 1.5mg 2730
603-4904 Rockland Anti-CHICKEN IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 1.5mg 2632
603-700-C37 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Rhodamine Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 1mg 2688
603-701-C37 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (DONKEY) Antibody (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 1mg 1652
603-702-C37 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Fluorescein Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 1mg 2688
603-703-C37 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Peroxidase Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 1mg 3136
603-705-C37 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 1mg 3304
603-706-C37 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Biotin Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 1mg 2688
603-709-C37 Rockland Anti-CHICKEN IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Texas Red™ Conjugated (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt & Sh Serum Proteins) 1mg 2688
604-1002 Rockland Anti-DOG IgG (H&L) (GOAT) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 1540
604-1003 Rockland Anti-DOG IgG F(c) (GOAT) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 2380
604-1102 Rockland Anti-DOG IgG (H&L) (GOAT) Antibody 2mg 1372
604-1103 Rockland Anti-DOG IgG F(c) (GOAT) Antibody 2mg 1862
604-1202 Rockland Anti-DOG IgG (H&L) (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 1484
604-1203 Rockland Anti-DOG IgG F(c) (GOAT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 2464
604-1302 Rockland Anti-DOG IgG (H&L) (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 1904
604-1303 Rockland Anti-DOG IgG F(c) (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 2674
604-1502 Rockland Anti-DOG IgG (H&L) (GOAT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2254
604-1503 Rockland Anti-DOG IgG F(c) (GOAT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2898
604-1602 Rockland Anti-DOG IgG (H&L) (GOAT) Antibody Biotin Conjugated 2mg 1680
604-1603 Rockland Anti-DOG IgG F(c) (GOAT) Antibody Biotin Conjugated 2mg 2394
604-1902 Rockland Anti-DOG IgG (H&L) (GOAT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 1680
604-1903 Rockland Anti-DOG IgG F(c) (GOAT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 2394
604-4002 Rockland Anti-DOG IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 1750
604-4003 Rockland Anti-DOG IgG F(c) (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 1.5mg 2310
604-4004 Rockland Anti-DOG IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 2100
604-4102 Rockland Anti-DOG IgG (RABBIT) Antibody 10mg 5880
604-4103 Rockland Anti-DOG IgG F(c) (RABBIT) Antibody 2mg 1932
604-4104 Rockland Anti-DOG IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody 5mg 2590
604-4202 Rockland Anti-DOG IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 1806
604-4203 Rockland Anti-DOG IgG F(c) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 1.5mg 2310
604-4204 Rockland Anti-DOG IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 2100
604-4302 Rockland Anti-DOG IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 2086
604-4303 Rockland Anti-DOG IgG F(c) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 1.5mg 2786
604-4304 Rockland Anti-DOG IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 2730
604-4502 Rockland Anti-DOG IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2394
604-4503 Rockland Anti-DOG IgG F(c) (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2926
604-4504 Rockland Anti-DOG IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2870
604-4602 Rockland Anti-DOG IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 2mg 1862
604-4603 Rockland Anti-DOG IgG F(c) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 1.5mg 2450
604-4604 Rockland Anti-DOG IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 2mg 2380
604-4902 Rockland Anti-DOG IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 1820
604-4903 Rockland Anti-DOG IgG F(c) (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 1.5mg 2450
604-4904 Rockland Anti-DOG IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 2380
605-300-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (MOUSE) Antibody Rhodamine Conjugated 1mg 2702
605-301-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (MOUSE) Antibody 1mg 1778
605-302-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (MOUSE) Antibody Fluorescein Conjugated 1mg 2702
605-303-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (MOUSE) Antibody Peroxidase Conjugated 1mg 3136
605-305-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (MOUSE) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 3500
605-306-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (MOUSE) Antibody Biotin Conjugated 1mg 2702
605-309-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (MOUSE) Antibody Texas Red Conjugated 1mg 2702
605-4002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 1848
605-4003 Rockland Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 2240
605-4004 Rockland Anti-GOAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 2240
605-4013 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 1mg 2240
605-4015 Rockland Anti-GOAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Rhodamine Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 1mg 2240
605-403-B69 Rockland Peroxidase Conjugated Affinity Purified anti-GOAT IgG [H&L] [RABBIT] Minimum Cross reactivity to Mouse, Rat and Human Serum Proteins 1mg 1694
605-4102 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody 2mg 1638
605-4103 Rockland Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody 2mg 1820
605-4104 Rockland Anti-GOAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody 2mg 1820
605-4113 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody (Min X Human Serum Proteins) 1.5mg 1960
605-4115 Rockland Anti-GOAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody (Min X Human Serum Proteins) 1.5mg 2128
605-4202 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 1848
605-4203 Rockland Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 2240
605-4204 Rockland Anti-GOAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 2240
605-4213 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 1mg 2240
605-4215 Rockland Anti-GOAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Fluorescein Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 1mg 2450
605-4302 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 2142
605-4303 Rockland Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 2604
605-4304 Rockland Anti-GOAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 2758
605-4313 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 1mg 2660
605-4313-0100 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 100ug 1008
605-4315 Rockland Anti-GOAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Peroxidase Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 1mg 3010
605-441-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated 100ug 1330
605-441-002-0.5 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2450
605-441-003 Rockland Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated 100ug 1330
605-441-013 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 488 Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 100ug 1386
605-442-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated 100ug 1330
605-442-002-0.5 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2450
605-442-003 Rockland Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated 100ug 1330
605-442-013 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 549 Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 100ug 1386
605-443-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated 100ug 1330
605-443-002-0.5 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2450
605-443-003 Rockland Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated 100ug 1330
605-443-013 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 649 Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 100ug 1386
605-444-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated 100ug 1330
605-444-002-0.5 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2450
605-444-003 Rockland Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated 100ug 1330
605-444-013 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 680 Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 100ug 1386
605-445-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated 100ug 1330
605-445-002-0.5 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2450
605-445-003 Rockland Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated 100ug 1330
605-445-013 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 800 Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 100ug 1386
605-446-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated 100ug 1330
605-446-002-0.5 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 2450
605-446-003 Rockland Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated 100ug 1330
605-446-013 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody DyLight™ 405 Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 100ug 1386
605-4502 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2268
605-4503 Rockland Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 3066
605-4504 Rockland Anti-GOAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 3010
605-451-013 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody ATTO 425 Conjugated (Min X Hu, Ms, Rb Serum Proteins) 500ug 4452
605-451-013S Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody ATTO 425 Conjugated (Min X Hu, Ms, Rb Serum Proteins) 100ug 1386
605-4513 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 500ug 2968
605-4515 Rockland Anti-GOAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 500ug 3066
605-452-013 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody ATTO 488 Conjugated (Min X Hu, Ms, Rb Serum Proteins) 500ug 4452
605-452-013S Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody ATTO 488 Conjugated (Min X Hu, Ms, Rb Serum Proteins) 100ug 1386
605-453-013 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody ATTO 532 Conjugated (Min X Hu, Ms, Rb Serum Proteins) 500ug 4284
605-453-013S Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody ATTO 532 Conjugated (Min X Hu, Ms, Rb Serum Proteins) 100ug 1386
605-454-013 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody ATTO 550 Conjugated (Min X Hu, Ms, Rb Serum Proteins) 500ug 4452
605-454-013S Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody ATTO 550 Conjugated (Min X Hu, Ms, Rb Serum Proteins) 100ug 1386
605-455-013 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody ATTO 594 Conjugated (Min X Hu, Ms, Rb Serum Proteins) 500ug 4452
605-455-013S Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody ATTO 594 Conjugated (Min X Hu, Ms, Rb Serum Proteins) 100ug 1386
605-456-013 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody ATTO 647N Conjugated (Min X Hu, Ms, Rb Serum Proteins) 500ug 4452
605-456-013S Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody ATTO 647N Conjugated (Min X Hu, Ms, Rb Serum Proteins) 100ug 1386
605-457-013 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody ATTO 655 Conjugated (Min X Hu, Ms, Rb Serum Proteins) 500ug 4452
605-457-013S Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody ATTO 655 Conjugated (Min X Hu, Ms, Rb Serum Proteins) 100ug 1386
605-4602 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 2mg 1848
605-4603 Rockland Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 2mg 2296
605-4604 Rockland Anti-GOAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated 2mg 2394
605-4613 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 1mg 2870
605-4615 Rockland Anti-GOAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Biotin Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 1mg 3010
605-4902 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 2002
605-4903 Rockland Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 2296
605-4904 Rockland Anti-GOAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 2394
605-4913 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 1mg 2716
605-4915 Rockland Anti-GOAT IgG F(ab')2 (RABBIT) Antibody Texas Red™ Conjugated (Min X Human Serum Proteins) 1mg 2758
605-700-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Rhodamine Conjugated 2mg 1694
605-700-125 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Rhodamine Conjugated (Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins) 1mg 2968
605-701-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody 2mg 1596
605-701-125 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody (Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins) 1mg 1736
605-702-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Fluorescein Conjugated 2mg 1694
605-702-125 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Fluorescein Conjugated (Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins) 1mg 2814
605-703-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Peroxidase Conjugated 2mg 2100
605-703-125 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Peroxidase Conjugated (Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins) 1mg 3038
605-704-125 Rockland Anti-GOAT IgG [H&L] (DONKEY) Antibody CY3 Conjugated Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins 1mg 3542
605-705-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2492
605-705-125 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated (Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins) 1mg 3612
605-706-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Biotin Conjugated 2mg 1848
605-706-125 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Biotin Conjugated (Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins) 1mg 2968
605-708-125 Rockland Anti-GOAT IgG (DONKEY) Antibody Phycoerythrin conjugated (Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins) 1mL 3514
605-709-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Texas Red™ Conjugated 2mg 1848
605-709-125 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody Texas Red™ Conjugated (Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins) 1mg 2968
605-710-125 Rockland Anti-GOAT IgG [H&L] (DONKEY) Antibody CY5 Conjugated Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins 1mg 3542
605-711-125 Rockland Anti-GOAT IgG [H&L] (DONKEY) Antibody CY2 Conjugated Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins 1mg 3542
605-712-125 Rockland Anti-GOAT IgG [H&L] (DONKEY) Antibody CY3.5 Conjugated Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins 1mg 3542
605-713-125 Rockland Anti-GOAT IgG [H&L] (DONKEY) Antibody CY5.5 Conjugated Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins 1mg 3542
605-741-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 488 Conjugated 100ug 1386
605-741-002-0.5 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 488 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 3052
605-741-125 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 488 Conjugated (Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins) 100ug 1386
605-742-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 549 Conjugated 100ug 1386
605-742-002-0.5 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 549 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 3052
605-742-125 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 549 Conjugated (Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins) 100ug 1386
605-743-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 649 Conjugated 100ug 1386
605-743-002-0.5 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 649 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 3052
605-743-125 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 649 Conjugated (Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins) 100ug 1386
605-744-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 680 Conjugated 100ug 1386
605-744-002-0.5 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 680 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 3052
605-744-125 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 680 Conjugated (Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins) 100ug 1386
605-745-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 800 Conjugated 100ug 1386
605-745-002-0.5 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 800 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 3052
605-745-125 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 800 Conjugated (Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins) 100ug 1386
605-746-002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 405 Conjugated 100ug 1386
605-746-002-0.5 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 405 Conjugated (5 X 100 µg) 500ug 3052
605-746-125 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (DONKEY) Antibody DyLight™ 405 Conjugated (Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb & Rt Serum Proteins) 100ug 1386
605-9002 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (CHICKEN) Antibody Rhodamine Conjugated 1mg 2100
605-9102 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (CHICKEN) Antibody 2mg 1904
605-9202 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (CHICKEN) Antibody Fluorescein Conjugated 1mg 2100
605-9302 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (CHICKEN) Antibody Peroxidase Conjugated 1mg 2730
605-9502 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (CHICKEN) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated 1mg 2954
605-9602 Rockland Anti-GOAT IgG (H&L) (CHICKEN) Antibody Biotin Conjugated 1mg